Parlement stemt in met naturalisatie 268 personen

GFC NIEUWS- De Nationale Assemblee heeft ingestemd met de naturalisatie van in totaal 268 personen tot Surinamer.
Dinsdag werden met 29 stemmen om 26 stemmen twee ontwerp-wetten houdende verlening van de Surinaamse nationaliteit door naturalisatie aan respectievelijk 98 om 138 personen aangenomen.
Grace Watamaleo, voorzitter van de Commissie van Rapporteurs (CvR), verduidelijkte dat de naturalisatie geschiedt ingevolge artikel 8 van de Wet Nationaliteit en Ingezetenschap. Er worden direct 236 volwassen personen genaturaliseerd, en daarnaast 32 minderjarige kinderen mede-genaturaliseerd.
Het recht om mede-genaturaliseerd te worden wordt ontleend aan artikel 10 van de eerdergenoemde wet. In totaal worden dus 268 personen genaturaliseerd. Hiervan hebben zes hun eigen onderneming, 153 verrichten verschillende werkzaamheden, 77 hebben geen beroep.
Van de 236 direct genaturaliseerden zijn 122 mannen en 114 vrouwen. Van dit totaal hebben 200 lager onderwijs genoten, 14 middelbaar onderwijs, 4 hoger onderwijs, terwijl 18 niet als zodanig onderwijs hebben genoten.
Het gaat verder om 199 personen uit Guyana, 1 uit Indonesië, 23 uit Haïti, 1 uit China, 1 Cuba, 3 India, 2 Brazilië, 1 Nigeria en 5 uit Dominica.
Hun verblijfsduur in Suriname varieert tussen de 5 en 70 jaar: 65 wonen tussen 5 en 10 jaren in Suriname; 34 tussen 11-15 jaar; 25 tussen 16-20 jaar, 19 tussen 21-25 jaar, 30 tussen 26-30 jaar, 25 tussen 31-35 jaar, 22 tussen 36-40 jaar en 16 zijn tussen de 41 en 70 woonachtig in Suriname.
Van de 236 direct genaturaliseerden zijn 138 woonachtig in Sipaliwini, 46 in Paramaribo, 12 in Saramacca, 15 in Wanica, 9 in Commewijne, 1 in Para en 15 in Nickerie.
De leeftijdscategorieën zijn als volgt: 28 personen van 18-25 jaar, 53 van 26-36 jaar, 61 van 37-49 jaar, 50 van 50-60 jaar, 36 van 61-71 jaar en 8 tussen de 72 en 87 jaar.

Overige berichten