Parlement keurt Wet Arbeid en Jeugdige Personen goed

De Nationale Assemblée (DNA) heeft goedkeuring gegeven aan de ontwerpwet houdende regels inzake het tegengaan van kinderarbeid en het verrichten van arbeid door jeugdige personen (Wet Arbeid Kinderen en Jeugdige Personen). Het wetsproduct is donderdag aangenomen met 34 stemmen.

In deze wet zijn er regels opgenomen om kinderarbeid en het verrichten van arbeid door kinderen en jeugdige personen tegen te gaan. Met deze goedkeuring is de Surinaamse arbeidswetgeving geharmoniseerd met standaarden van de Internationale Arbeidsorganisatie.

Parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings – Simons heeft de volksvertegenwoordiging en de bevolking gefeliciteerd met de kamerbrede aanname van deze wet.(GFC)