fbpx

Parlement keurt vier belastingwetten goed

GFC NIEUWS- In De Nationale Assemblée (DNA) zijn vrijdag vier belastingwetten behandeld en ook aangenomen met algemene 30 stemmen.

Het gaat om de Wet Inkomstenbelasting 1922, Wet Loonbelasting, Wet Omzetbelasting 1997 en Wet ter toekenning van fiscaal identificatienummers.

Na de stemming heeft DNA-voorzitter Jennifer Simons gezegd dat met de aanname van deze wetsproducten een belangrijke stap is gezet. Er is een bijdrage geleverd aan het aanscherpen van deze wetten.

De commissie van rapporteurs voor al deze vier ontwerpwetten heeft bestaan uit Amzad Abdoel (voorzitter), Asiskumar Gajadien, Jennifer Vreedzaam, Gregory Rusland, Rossellie Cotino, Paul Somohardjo en Wendell Asadang.

Abdoel haalde tijdens de behandeling aan er voorstander van te zijn dat de belastingwetten worden aangepast met het oog op doelmatigheid en het verbeteren van de dienstverlening vanuit de belastingdienst.

Bij de wet Toekenning van Fiscaal Identificatienummers gaat het hoofdzakelijk om het toekennen van een fiscaal identificatienummer aan belastingplichtigen. Deze wetsaanpassing heeft niet alleen als doel de administratie van de Belastingdienst daadkrachtiger en doelmatiger te maken, maar tegelijkertijd ook klantgerichter en beter controleerbaar.

BEKIJK OOK
Surpost Money Exchange mag zich niet uitgeven als wisselkantoor

Deze wet richt zich verder op het elimineren van onnodige bureaucratie en administratieve lasten. Na goedkeuring van dit ontwerp zullen alle bestaande vastnummers, stamnummers en import/exportnummer volledig worden vervangen. Hiervoor is er een overgangsfase ingebouwd.

Bij de drie overige ontwerpwetten staat centraal, het bij wet mogelijk maken dat aangiftes online gedaan kunnen worden. De aanpassingen zijn bedoeld om de dienstverlening aangenamer, soepeler en efficiënter te maken.

Verder is het van eminent belang dat de processen en procedures binnen het geheel binnen de perken van wet en regelgeving verlopen.