Parlement geeft goedkeuring aan ontwerpwetten Wijziging Brokopondo-overeenkomst en wet Schadeloosstelling Bauxietmaatschappijen

GFC NIEUWS- In De Nationale Assemblée (DNA) zijn de ontwerpwetten Wijziging Brokopondo-overeenkomst en Schadeloosstelling Bauxietmaatschappijen aangenomen.

De wetten die samen zijn behandeld hebben de goedkeuring van 29 volksvertegenwoordigers. Dertien assembleeleden hebben tegengestemd.

De openbare vergadering is donderdag rond drie uur ’s middags aangevangen en vrijdag rond kwart over 11 ’s morgens afgesloten.

Voorafgaand aan de aanname van de wetsontwerpen zijn er tijdens de vele vergaderdagen niet alleen vele interrupties en schorsingen geweest, maar ook felle en heftige debatten.

In de tweede ronde voor het parlement zijn er ook tien moties ingediend, waarvan één afkomstig is van de coalitie en negen van de oppositie.

Gedurende de vijf vergaderdagen zijn er meer dan 100 vragen gesteld aan de regering, die door minister Sergio Akiemboto van Natuurlijke Hulpbronnen zijn beantwoord.

Externe deskundigen en deskundigen van DNA hebben samen met parlementsvoorzitter Jennifer Simons uren achtereen gewerkt aan het doorvoeren van de wijzigingen in de documenten.

Achtergrond

Het wijzigen van de Brokopondo-overeenkomst is noodzakelijk om de gevolgen van de vervroegde beëindiging van deze overeenkomst te regelen.

De wet Schadeloosstelling Bauxietmaatschappijen heeft als doel een bijzondere regeling te maken voor de vergoeding van schade aan zakelijk en persoonlijk gerechtigden van gronden, waarvoor aan de bauxietmaatschappijen, al dan niet in de Brokopondo-overeenkomst destijds concessies voor de ontginning van bauxiet was verleend.

Overige berichten