fbpx

Parlement buigt zich over Wet indicatieve begrenzing beschermde gebieden

In commissieverband heeft De Nationale Assemblee een aanvang gemaakt met de behandeling van de Wet indicatieve begrenzing beschermde gebieden. Behandeling van deze wet is noodzakelijk omdat volgens commissievoorzitter Grace Watameleo Inheemsen en andere in stamverband levende Surinamers zekerheid op de grond waar zij wonen willen hebben. Dit willen zij graag voor hun en hun nageslacht, zegt de volksvertegenwoordiger.

” De gronduitgifte en het gronduitgifte beleid zijn zaken waar wij dagelijks mee te maken krijgen. In sommige gevallen vindt de uitgifte van grond op de juiste manier plaats, terwijl er ook gevallen bekend zijn waar onderzoek nodig is om de rechtmatigheid van de uitgifte te kunnen aantonen. Op verschillende manieren worden wij geconfronteerd, met het wel of niet rechtmatig verstrekken van gronden en titels op gronden”, zegt het parlementslid.

De Inheemsen en andere in Stamverband wonende groepen hebben vaker petities ingediend waarbij aandacht is gewezen op het feit dat rechten van het gebied waar zij wonen, geschonden zijn. Met deze wijziging wenst de Nationale Assemblee volgens Watamaleo een halt toe te roepen aan de nieuwe uitgiften van gronden en concessies, in de gebieden waar er Inheemsen en in stamverband levende Surinamers wonen. Deze gebieden staan bij ons bekend als dorpen.

OOK INTERESSANT
Surinaamse ondernemers worden verder geruïneerd door zinloze demonstraties

Deze wet moet volgens haar de mogelijkheid bieden aan deze groep Surinamers die in een dorp wonen, dat zij in alle rust kunnen leven, zonder dat er concessies worden verstrekt in de woongebieden en omgeving waar zij wonen.

De voorgestelde oplossing in de ontwerpwet waarbij er gebruik is gemaakt van indicatieve kaarten die uitgaan van een cirkel, gaan de bestaande onduidelijkheden over begrenzingen dus niet helemaal wegmaken, aangezien de dorpen niet cirkelvormig zijn, meent het assembleelid.

Wat aan te bevelen is, is dat in de toekomst de dorpen wel ervoor moeten zorgen dat de dorpsgebieden formeel worden aangegeven op een kaart bij MIGLIS, zodat er dan verplicht rekening daarmee gehouden zal moeten worden.

Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling zei dat de voorgestelde wijziging zeker zullen bijdragen aan een oplossing van dit vraagstuk. Volgens hem erkent het ministerie de wettelijke bescherming van de eerdergenoemde groepen als geen ander.

DNA-voorzitter Jennifer Geerlings-Simons heeft de wens te kennen gegeven deze ontwerpwet op vrijdag 22 december goed te keuren.

De wijziging van deze wet is een initiatief genomen door de voorzitter van DNA, J.Simons en de leden J. Vreedzaam, lM. Bee en S. Tsang.(GFC)