fbpx

Parlement buigt zich over Meerjaren Ontwikkelingsplan 2022-2026

GFC NIEUWSREDACTIE- De Nationale Assemblée (DNA) in Suriname heeft maandag een aanvang gemaakt met de behandeling van de ontwerpwet houdende vaststelling van een Meerjaren Ontwikkelingsplan voor de periode 2022-2026 (MOP 2022-2026).

Het MOP is een plan dat over een periode van 5 jaar wordt vastgesteld. Conform artikel 40 van de Grondwet dient het ingediend te worden aan DNA ter goedkeuring.

Het doel, de uitgangspunten, de voorgenomen prioriteiten en actiepunten van het regeringsbeleid zijn zaken die zijn opgenomen in het plan.

De op handen zijnde exploitatie van olie- en gasbronnen offshore is ook opgenomen in het MOP. Dit plan dat ingevolge artikel 40 van de Grondwet, aan het parlement is aangeboden, is gericht op de bevordering van de sociaaleconomische ontwikkeling naar een sociaal-rechtvaardige samenleving.

BEKIJK OOK
Vijf illegale vuistvuurwapens in beslag genomen eerste twee weken nieuw jaar

Het MOP zet in grote lijnen de richting, prioriteiten en uitvoering uiteen voor de groei- en moderniseringsfase, de laatste fase is van de regeerperiode, alsmede de jaren daarna. Het plan dient te worden beschouwd als een voortzetting van het Herstelplan 2020-2022, dat bestemd is voor de urgentie- en herstelfase van de regeerperiode.

Binnen het MOP is beschreven, hoe de structurele problemen waarmee grote delen van de Surinaamse samenleving mee te kampen hebben, waaronder werkgelegenheid, woningnood, illegaliteit, milieuproblematiek, ongebreidelde verkaveling, onderbenutting van het potentieel en een inefficiënte en ineffectieve overheid, zullen worden aangepakt.