fbpx

Paramaribo en Brussels Hoofdstedelijk Gewest tekenen ontwikkelingssamenwerkingsovereenkomst

In Brussel België werd in de raadzaal van de Brussels hoofdstedelijke regering een ontwikkelingssamenwerkingsovereenkomst tussen het district Paramaribo en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ondertekend. Namens de Surinaamse regering heeft minister van Buitenlandse Zaken, Yldiz Pollack-Beighle, getekend en namens de Brussels Hoofdstedelijke regering tekende Bianca Debaets, Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking.

Verdieping van de bilaterale relatie tussen Suriname en België is één van de prioriteiten voor de Regering en komt tot uitdrukking door het inzetten van de vertegenwoordiging van Suriname in België.

De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst is het gevolg van de opname van Suriname, samen met Congo, India en Marokko, als partnerland voor ontwikkelingssamenwerking door de Brussels Hoofdstedelijke regering, eind 2017.

De specifieke gebieden van samenwerking zijn Stedelijke ontwikkeling en de uitdagingen van de verstedelijking; duurzame en inclusieve economische ontwikkeling; smart cities; strijden tegen de opwarming van de aarde en de lokale gemeenschappen ondersteunen in het aanpassen aan en weerbaar maken tegen de klimaatsverandering; versterken van de weerbaarheid tijdens en veerkracht na urgenties; sociale verantwoordelijkheid van bedrijven en waardig werk; sociale inclusie van kwetsbare leefgemeenschappen en groepen; empowerment van vrouwen en jongeren; gendergelijkheid en rechten van kinderen met een focus op de stedelijke context.

BEKIJK OOK
Man op parkeerterrein in zijn nek geschoten, schutter voortvluchtig

In het vervolgtraject zullen de twee partijen werken aan een werkprogramma op basis waarvan invulling gegeven zal worden aan de samenwerkingsovereenkomst.

Met de ondertekening van de ontwikkelingssamenwerking heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken verdere invulling gegeven aan het beleid gericht op het diversifiëren van samenwerkingspartners ter ondersteuning van de ontwikkelingsinspanningen van de regering.(GFC)