Paramaribo aan kop met aantal coronadoden gevolgd door Wanica

GFC NIEUWSREDACTIE- De meeste opnames en overlijdens door Covid-19 vinden in Paramaribo plaats, gevolgd door het district Wanica.

Intussen is ruim 50% van de doelgroep in Suriname gevaccineerd.

“We hebben inderdaad de 50% gedeeltelijk gevaccineerden gehaald. We gaan gestadig door.”

“Elke dag zijn er plekken waar mensen terecht kunnen om te vaccineren, met name de twee grote vaccinatiesites POC en het Zorg Hotel”. Woorden van Soenita Nannan Panday-Gopisingh, voorzitter Stuurgroep COVID- Communicatie, tijdens de Covid-19-persconferentie in Suriname.

Volgens Nannan Panday-Gopisingh is totaal 51,24 % van de doelgroep populatie gedeeltelijk gevaccineerd en 40,57 % volledig gevaccineerd.

Momenteel zijn er landelijk 247.146 personen in Suriname met minimaal 1 prikje.

De deskundige wees erop dat van alle ziekenhuisopnames tot nu toe, de groep niet-gevaccineerden nog steeds het hoogste percentage is en wel 66,4%.

Onder de overledenen is het aantal niet-gevaccineerden ook nog steeds het hoogst, dan de volledig, niet-volledig en de onbekenden. Zij zegt dat dit een trend is die zich continu voortzet.

Verder gaf Nannan Panday-Gopisingh aan dat onder alle ziekenhuisopnames en overledenen, het de vrouwen zijn die het meest worden opgenomen en iets meer mannen sterven aan de gevolgen van Covid-19.

De voorzitter bedankte namens de gehele organisatie eenieder die zich continu bezighoudt met informatie, zich laat voorlichten en een bewuste keus maakt om te vaccineren.

“We blijven bezig, we blijven ons inzetten. We willen u daarvoor natuurlijk heel hartelijk bedanken omdat we een gezamenlijk doel nastreven, namelijk met z’n allen veilig wonen, veilig werken en veilig leven.”, aldus Nannan Panday-Gopisingh