fbpx

Para geeft startsein voor grootscheepse infrastructurele aanpak

Vandaag is het commissariaat Para gestart met de aanpak van de natte infrastructuur in het district. In de bestuursressorten Para Oost, Zuid en Noord worden simultaan alle hoofdlozingen, kanalen, wegtrenzen en kreken opgehaald of opgeschoond.

Door achterstallig onderhoud zijn kanalen en trenzen dichtgegroeid. Hierdoor hebben bewoners te kampen met wateroverlast en ongedierte.

Er zijn graafmachines geplaatst in het Oosten om de Cocosdam en het Bocuskanaal op te halen.

In Para Noord is de ondernemer gestart in Bernharddorp om alle lozingen naar de Hooikreek op te schonen. De wegtrenzen van de Petrus Cairoweg in Para Zuid wordt als eerste aangepakt, waarna de rest volgt.

OOK INTERESSANT
Afdeling Trafficking in Persons KPS te bereiken via WhatsApp

Binnen een maand moet de aannemer S. Main Transport alle waterwegen in deze ressorten hebben schoongemaakt.

Het ligt in de bedoeling om alle zandwegen aan te pakken, maar de werkzaamheden kunnen nog niet aanvangen vanwege de constante regenval.

De aannemer heeft de opdracht om direct te starten met de rehabilitatie van de zandwegen, zodra er zonnig weer is. Het startsein voor de rehabilitatie van de wegen zal simultaan geschieden in Overtoom en Matta.(GFC)