fbpx

Para geeft gestalte aan stedenband met City of Xianning

Een delegatie uit City of Xianning, China werd gisteren ontvangen door districtscommissaris (dc) Armand Jurel. Leden van De Nationale Assemblee (DNA) uit Para, districts- en ressortsraadsleden waren ook aanwezig. Dit bezoek lag in het verder uitwerken van de samenwerkingsdomeinen tussen Para en City of Xianning.

Bij dit bezoek werd de focus voornamelijk gelegd op agrarische productie, handel, Onderwijs en wetenschappelijke- en industriële ontwikkeling.

De stedenband tussen het district en de Chinese stad vanaf 2014 is bedoeld om samen te werken op het gebied van Agrarische- en industriële ontwikkeling, Cultuur, Onderwijs en Handel.

City of Xianning biedt binnenkort universitaire studiebeurzen op het gebied van psychologisch- en medisch onderwijs en Technologische ontwikkeling aan Paraanse studenten.

Verder is uitgebreid gesproken over de aanplant van bamboe voor papierproductie en de fabricering van glas uit zandsedimenten. Deze industriële ontwikkeling moet in het district geschieden voor een betere armslag aan capaciteitsopbouw en werkgelegenheid van leefgemeenschappen.

OOK INTERESSANT
Santokhi in overleg met Nationale Veiligheidscommissie

De delegatie uit China bestond uit overheidsfunctionarissen en universiteitsvertegenwoordigers van het 3 miljoen inwoners tellende stad City of Xianning uit de provincie Hubei.

Volgens Lu Enwan, director and secretary of party group of Xianning municipal finance bureau, heeft de stad een omzet van bijkans 20 miljard Amerikaanse dollars op jaarbasis.

De stedenband is een internationale samenwerking tussen de besturen van City of Xianning en Para voor meer rechtvaardige welvaartsverdeling, decentralisering, sensibilisatie en capaciteitsopbouw.(GFC)