Papa Anton de Kom Suriname Consciousness Movement zet zich in voor jaarlijkse herdenking geboortedag

GFC NIEUWS- De herdenking van de geboortedag van Anton de Kom wordt een jaarlijks terugkerende activiteit.
Dat is waar de Papa Anton de Kom Suriname Consciousness Movement (PADK) zich gaat inzetten.
De PADK heeft op 22 februari voor de eerste maal de geboortedag van Cornelis Gerhard Anton de Kom herdacht. De Kom zou, indien in leven, op 22 januari 122 jaar oud zijn geworden.
Op het complex van de Anton de Kom Universiteit van Suriname waar er ook een borstbeeld van De Kom staat, zijn er kransen gelegd. Het ligt in de bedoeling van de organisatie dat 22 februari als geboortedag van de Surinaamse nationalist en verzetsstrijder niet onopgemerkt voorbij gaat.
De Suriname Consciousness Movement verricht deze handeling voor de eerste maal. Ronny Schal, voorzitter van de Suriname Consciousness Movement spreekt van een geweldig voorbeeld om Surinamers ervan bewust te maken wie onze helden zijn en wat ze gedaan hebben. ”We moeten meer van onze eigen geschiedenis kennen en al het leerrijke van onze Surinaamse helden gebruiken,” aldus voorzitter Schal.
Eric Jagdew, voorzitter van het universiteitsbestuur toont zich zeer ingenomen met de activiteit en dat de universiteit ook is vernoemd naar Anton de Kom, vanwege diens heldhaftigheid. Jagdew spreekt de hoopt uit dat dit voorbeeld wordt overgenomen.
Kenneth Sloote, voorzitter van Suriname Consciousness Movement benadrukt dat dit evenement voor het eerst gehouden wordt. De organisatie zal zich inzetten om deze kranslegging tot een jaarlijks terugkerende activiteit te maken en wel op de geboortedag van Cornelis Gerhard Anton de Kom op 22 februari. Sloote deelt de mening van Schal dat Surinamers meer moeten weten over onze Surinaamse helden.
Na de kranslegging op het universiteitscomplex is er een lezing gehouden in de University Guesthouse. Tijdens deze lezing werd ingegaan op de het leven en werken van Anton de Kom en en de Surinaamse geschiedenis. Er is een uitgebreide presentatie gegeven over het leven van De Kom vanaf zijn geboorte, zijn successen en het verdere verloop van zijn leven.
Anton de Kom stierf in april 1945 in Duitsland. Hij is naast nationalist en verzetsstrijder ook schrijver geweest. Zijn meest bekende werk is Wij slaven van Suriname. Papa Anton de Kom kwam onder andere op voor de minst bedeelden in Suriname in de jaren ‘40.
De stichting wil zijn ideologische doelen bereiken door middel van lezingen, interviews, papers, documentaires, open brieven, herdenkingen van nationale helden, bewustwordingsprogramma’s, maar ook door het doen van voorstellen en het geven van adviezen.
De Papa Anton de Kom Suriname Consciousness Movement werd opgericht op 22 februari 2019 door een initiatiefgroep en is een movement met een ideologische basis. Een bewustzijnsbeweging die mensen wil triggeren na te denken over de positie die ze hebben in de samenleving.

Overige berichten