Pansa oriënteert zich in Moengo en Patamacca

Districtscommissaris (dc) Kenya Pansa heeft onlangs kennismakingsbezoeken gebracht aan diverse dorpen in de ressorten Moengo en Patamacca.

Zij heeft daarbij krutu’s belegd met het traditioneel gezag en bewoners van de dorpen. De dc heeft de klachten van de dorpelingen aangehoord.

Op zaterdag 2 februari plaatsten Pansa en districtscommissaris Freddy Daniel hun handtekening onder het protocol van overdracht van het bestuursressort Marowijne-Zuidwest bij het bestuurskantoor te Moengo.

Pansa voert vanaf dat moment het beheer over het bestuursressort Marowijne-Zuidwest, terwijl Daniel Marowijne-Noordoost onder zijn beheer heeft.

Pansa meent dat Marowijne de potentie heeft om zich te ontwikkelen. De ontwikkeling van de menselijke hulpbron staat bij haar centraal.

Overige berichten