Paneldiscussieavond: “Hoe verder met onze geldontwaarding, devaluatie en rechtsbescherming” en “De rol van de informele sector”

KennisKring organiseert een paneldiscussieavond met de sprekers Anand Biharie die het zal het hebben over “Hoe verder met onze geldontwaarding, devaluatie en rechtsbescherming?” en Richard Kalloe over “De rol van de informele sector.

Voor deze actuele thema’s is gekozen, omdat de begrotingsbehandeling aan de gang is, veel drugsvangsten ons achtervolgen als land, de verkiezingen voor de deur staan en mensen hopen dat de vooruitzichten na de verkiezingen beter zullen worden, zegt de organisatie.

“In hoeverre is dat realistisch als we bedenken dat zowat alles wat we kopen voor een groot deel te danken is aan de illegale informele sector. Immers onze exportproductie toont geen stijgende lijn, onze natuurlijke hulpbronnen tw. hout, vis, goud voor een appel en een ei worden geëxploiteerd door merendeels buitenlanders, waarvan we de fiscale inkomsten niet goed kennen”, klinkt de organisatie bezorgd.

“Venezuela beschikt over de grootste olierijkdommen ter wereld, doch is er een ongekende inflatie en armoede. Wat zijn de inflatie cijfers van Suriname? Wat mogen we verwachten de komende jaren, Hebben wij recht op bescherming tegen verkeerde besluiten? Tussen 2010 en 2018 is onze inflatie 126 % geweest en dus onze SRD geldontwaarding met 69% afgenomen. Klopt dat? Zal onze koopkracht verder af-of toenemen. Welke risico op nog meer geldontwaarding lopen wij en wat zijn de risicofactoren?”, allemaal belangrijke vraagstukken die leven onder de samenleving.

De gastsprekers zullen de aanwezigen alle relevante informatie geven om te weten waar we nu staan en hoe de nabije toekomst eruit kan zien.

Overige berichten