Paneldiscussie en petitie over Inheemse grondenrechten

Op zaterdag 5 augustus organiseren het Inheems Platform ESAV, de Amazone Partij Suriname en Platform SetiSRnan in Theater Unique een paneldiscussie over de grondenrechten van de Inheemsen.

Op 25 november 2015 gaf het Inter-Amerikaans Hof voor de Mensenrechten de Republiek Suriname de opdracht om binnen drie jaar de grondenrechten van de Inheemse volkeren bij wet te regelen. Bijna twee jaar zijn inmiddels verstreken. Er zijn weinig tekenen dat er gewerkt wordt aan de uitvoering van het vonnis.

Wat er besproken wordt blijft in besloten kringen. De regeringscoalitie in De Nationale Assemblee heeft een wetsontwerp aangekondigd om vooruitlopend op een definitieve regeling alvast bepaalde zaken vast te leggen.

Het Inheems Platform, de Amazone Partij Suriname en SetiSRnan hebben kritiek op de gang van zaken. Zij zijn van oordeel dat de samenleving erbij betrokken moet worden.

De Inheemse grondenrechten hangen nauw samen met andere grote issues zoals behoud van de natuur en bescherming van het milieu. Inheemse grondenrechten hebben culturele, politieke, juridische, pedagogische en economische aspecten.

De samenwerkende organisaties menen dat de grondenrechten van de Inheemsen als breekijzer kunnen fungeren voor een doorbraak naar een nieuwe mens- en natuurvriendelijke orde.

De samenwerkende organisaties zullen tijdens de bijeenkomst een petitie presenteren die zij zullen aanbieden aan de Rooms-katholieke bisschop van Paramaribo met het verzoek deze door te geleiden naar de Paus in Rome.

De petitie vraagt om de herroeping van de pauselijke bul “Inter Caetera” van 4 mei1493 waarin Paus Alexander VI zijn zegen gaf aan de veroveringen van de Spanjaarden en de Portugezen. Deze pauselijke bul werd de juridische basis van alle Europese koloniën, dus ook van Suriname.

In deze bul zijn de rechten van de Inheemse volkeren niet gekend. “De Republiek Suriname heeft een historische schuld meegekregen van haar koloniale voorgangers (de West Indische Compagnie, de kolonie, het Koninkrijk, het Statuut). Wij hebben de morele plicht deze schuld te erkennen en te vereffenen”.

De paneldiscussie staat in het teken van de politiek-bestuurlijke gevolgen van het Lokono en Kalinha vonnis. Dit vonnis raakt aan historische, politieke en juridische fundamenten van de Republiek Suriname. Vierhonderd jaar kolonialisme en 40 jaar postkoloniale politiek worden erdoor aan de kaak gesteld.

Er zullen drie inleiders spreken namens de samenwerkende organisaties. Daarna zal er een paneldiscussie zijn over wat er nodig is om het vonnis uit te voeren.

De activiteit start 18.30 uur.(GFC)

Overige berichten