fbpx

PALU:Crisis behoeft integrale aanpak

Cleon Gonsalves Jardin de Ponte van de Progressieve Arbeiders en Landbouwers Unie (PALU) zegt dat uit het Stabilisatieplan en de IMF overeenkomst blijkt dat de regering de huidige crisis teveel beschouwt als een financieel economische crisis. De vele hervormingen in deze twee beleidsdocumenten zijn teveel van financieel economische aard, terwijl de crisis waar Suriname mee te maken heeft alomvattend is.

Het gaat dus niet alleen om een financieel economisch vraagstuk, maar evenzeer om vraagstukken die te maken hebben met alle sectoren van onze samenleving. De crisis behoeft daarom een integrale aanpak, aldus de PALU – parlementariër.

Gonsalves: “We hebben te maken met een morele crisis, een crisis op het gebied van onderwijs, in de gezondheidszorg, een crisis in sociale hulpverlening, huisvesting, rechterlijke macht. De crisis is alomvattend. En bijgevolg moeten de oplossingen ook alomvattend zijn.”

“Oplossingen die slechts gericht zijn op bepaalde aspecten van een crisis zonder de overige aspecten erbij te betrekken zullen noodzakelijkerwijs niet het gewenste resultaat hebben. De landbouwsector zal succesvol ontwikkeld kunnen worden indien onder andere het onderwijs in deze sector ook erbij wordt betrokken. Gronduitgifte en landhervorming kunnen slechts op een juiste wijze plaatsvinden indien ook de infrastructuur wordt aangepakt. De productie kan slechts goed ontwikkeld worden indien daarbij wordt meegenomen de immigratie van speciale groepen van arbeiders, en zeker ook de certificering, export- en transportfaciliteiten en afzetmarkten. En op al deze gebieden is een dringende behoefte aan hervorming en crisis beheersing”, aldus Gonsalves.

Gonsalves onderscheidde ook de IMF o- vereenkomst van het onder behandeling zijnde Stabilisatie- en Herstelplan: “De realisering van het Stabilisatie- en Herstelplan is afhankelijk gesteld van de financiering en vooral de voortgang van hetgeen is overeengekomen met het IMF. Maar het omgekeerde, dus het over de brug komen van betalingsbalanssteun, is niet afhankelijk van de uitvoering en de voortgang van het herstelplan”. Voorts heeft het uitvoeren van de IMF overeenkomst het gevolg, dat de armen arm zullen blijven, de rijken zullen rijk blijven, maar de middengroep zal verarmen. Terwijl juist de middengroep belangrijk is voor de ontwikkeling van Suriname. De middengroep die voor het merendeel bestaat uit landbouwers en arbeiders, waaronder ook ambtenaren, aldus de PALU parlementariër.

Gonsalves zegt dat de IMF maatregelen nu onder deze omstandigheden hard aankomen bij de bevolking. Hij vroeg zich af of de regering andere alternatieven voor financiering had onderzocht. Voorts vroeg hij zich of Suriname de IMF overeenkomst nog kan wijzigen. Zo niet dan zou volgens hem de bespreking ervan in DNA tijdverlies zijn. Veel van de hervormingen die door het IMF worden voor gedicteerd hadden veel eerder kunnen plaatsvinden onder gunstigere omstandigheden. Veel van die hervormingen waren namelijk reeds door onder andere de PALU fractie onder de vorige regering voorgesteld.

Tenslotte gaf hij aan dat in de planning en uitvoering van beleid het een goed gebruik is van groot naar klein te werken. Maar nu is het crisisplan voor de komende twee jaren in behandeling bij DNA. Hij vroeg zich af wanneer het lange termijnplan, het meerjaren ontwikkelingsplan, de DNA zal bereiken.

Voorts ontbreekt in dit plan prestatie indicatoren en een duidelijk tijdspad In tegenstelling tot de IMF overeenkomst. Bovendien is aangegeven dat het plan 1.034 miljoen US dollars zal kosten. De plan- en uitvoeringscapaciteit van de afgelopen jaren van de regering is niet meer dan US$300 miljoen per jaar voor ontwikkelingsinvesteringen. Meer dan 1 miljard US Dollars in 2 jaren is dus volgens de huidige trend volstrekt onmogelijk, aldus Gonsalves.(GFC)