PALU wil juiste invulling geven aan onafhankelijkheid

GFC NIEUWS- In 2020 zal Suriname 45 jaar onafhankelijk zijn.
Zoals de PALU vaker heeft gesteld zijn wij nog steeds niet serieus begonnen om een land te bouwen voor ons Surinamers zelf. Natuurlijk is geen enkel land in de wereld helemaal onafhankelijk van de rest.
Maar vanaf 1975 hebben wij de gelegenheid om zelf richting te geven aan de ontwikkeling die in ons eigen Surinaams voordeel werkt. En dat kan alleen wanneer wij met zijn allen betrokken zijn bij die ontwikkeling, in alle sectoren, in alle regio’s, in alle lagen van de bevolking, etc. De inbreng van de burgers wordt door de regering nog steeds niet serieus genomen.
De PALU is voorstander van lange termijn plannen die een breed draagvlak hebben onder de bevolking, en die daardoor ook meer continuïteit kunnen hebben. De PALU wenst met deze boodschap de bevolking te inspireren, zodat zij 2020 met meer enthousiasme kunnen verwelkomen.
Kiezen voor de PALU bij de verkiezingen van 25 mei 2020 zal betekenen dat wij met zijn allen, op de kortst mogelijke termijn, een begin kunnen maken om onze onafhankelijkheid eindelijk op een juiste manier vorm en inhoud te geven.
PALU-voorzitter Jim Hok is van mening dat uiteindelijk zal blijken dat in het beschermen van onze onafhankelijkheid, waardoor wij zelf onze toekomst kunnen blijven bepalen, dat daarin de beste garantie zit voor een duurzame ontwikkeling.
Het doel bij de verkiezingen van 2020 moet volgens de PALU zijn om bekwame mensen in de leiding van ons land te brengen die het oprecht menen met Suriname en de Surinamers. Die mensen zullen voor de uitdaging staan om ons land eindelijk op een stabiel spoor van ontwikkeling te brengen. Die gedachte is op zich al voldoende om het nieuwe jaar met inspiratie te verwelkomen.
Bovendien blijft de PALU van mening dat met goed bestuur ons land binnen 1 jaar weer zicht kan hebben op ontwikkeling voor iedereen. Des te meer reden om 2020 met enthousiasme tegemoet te treden.
Hok zegt dat het bij de komende verkiezingen zal gaan tussen partijen die bereid zijn om onze onafhankelijkheid op te geven en politieke partijen die bereid zijn de ontwikkeling van Suriname zelf ter hand te nemen, waarbij de onafhankelijkheid wordt verdedigd en zelfs versterkt.
“Op dit moment horen we oude en nieuwe partijen te vaak zeggen dat de relatie met Den Haag hersteld moet worden, nog voordat ze een stuk eigen visie over de ontwikkeling van Suriname naar voren hebben gebracht. Kennelijk hebben zij ook te weinig in de gaten dat de Nederlandse regering in de voorbije jaren een behoorlijk Suriname-onvriendelijk beleid heeft gevoerd.”
“Recentelijk nog heeft de kwestie van de 19.5 miljoen euro iedereen beziggehouden. Het was duidelijk een illegale maatregel die bewust bedoeld was om de hele economie te ondermijnen. Wie de moeite daarvoor wil doen kan nagaan dat deze Haagse opstelling eigenlijk heeft gegolden in de hele periode vanaf de onafhankelijkheid. Hoe kunnen we dan zonder meer juist dáár een partner in gaan zoeken?”
“Tegelijkertijd zien wij dat zittende regeringspartij uitverkoop houdt van Suriname aan allerlei buitenlandse bedrijven, waarbij wij allemaal zeer ernstig worden benadeeld. We hoeven maar te noemen de kwestie Alcoa, de Chinese hektrawlers, de LR-Group, de voorgenomen verkoop van ons 30% goudaandeel bij Rosebel Goldmines etc.”
“Deze zijn geen “fouten” zoals sommige regeringsmensen dat noemen, dit is de manier waarop de huidige regering heeft gekozen om te werken. Een kleine partij elite krijgt de gelegenheid zich te verrijken, terwijl de rest van het volk wordt zoet gehouden met pakketten en nog meer mooie beloften.”
“Hier staat tegenover dat met goed bestuur duizenden Surinamers de mogelijkheid zouden hebben om zelfs uit te groeien tot miljonairs, om het maar even zo te zeggen. Om dat te bereiken moeten wij in de eerste plaats investeren in onze eigen Surinaamse potentie. Dat wil zeggen dat alle Surinaamse ondernemers de kans moeten krijgen en niet slechts een handjevol partijmensen, zoals dat nu het geval is. Ook uit de diaspora afkomstige ondernemers die samen met de Surinamers hier de schouders onder het werk willen zetten zullen de gelegenheid moeten krijgen.”
“Er zijn genoeg mogelijkheden voor Surinamers om zelf dollars en euro’s te verdienen. Zoals gesteld kan bij voldoende invloed van de PALU op het bestuur, binnen een jaar weer zicht op ontwikkeling worden gerealiseerd.”
“Deze beginnende ontwikkeling zal duurzaam gemaakt worden door de betrokkenheid te vergroten van de Ressortraden, Districtsraden en andere raden en inspraak-instituten. Het uiteindelijke doel zal moeten zijn dat de hele samenleving meer betrokken wordt bij de ontwikkeling van het land en van de eigen omgeving,” aldus PALU-voorzitter Hok.

Overige berichten