fbpx

PALU: Waar het volk inhoudelijk voor gestemd heeft moet snel blijken

GFC NIEUWS- Met bijna alle stemmen gesteld, feliciteert de PALU de politieke partijen die zetels hebben weten te bemachtigen in de afgelopen verkiezingen.
Met name feliciteert de PALU de twee duidelijke winnaars, de VHP en de ABOP.
Uit de grote steun mag blijken dat de verwachtingen bij de kiezers heel hoog liggen. Het kiezersvolk heeft terecht tegen de arrogantie, chaos en financieel wanbeleid van de NDP-regering gestemd met de gedachte dat alles hierna beter zal zijn. Dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn, maar dat er een wijziging moest komen in het beleid stond als een paal boven water.
Doorgaan op het traject dat de NDP-coalitie na 2015 eenmaal was opgegaan zou alleen maar nog meer chaos en economische neergang betekenen. Of dat wat de kiezers zochten ook overeenkomt met wat de komende regering kan leveren, dat zal gauw blijken. Feit is dat men de regering naar huis wilde. Tot zover lijkt die wens in vervulling te gaan.
In de Surinaamse geschiedenis zijn er meer momenten geweest waar het volk tegen heeft gestemd. Regeringen met verschillende (partij-)politieke signatuur hebben zo elkaar afgewisseld maar kennelijk geen blijvend welzijn en welvaart gebracht voor het Surinaamse volk. En terwijl de ene regering enkele positieve maatregelen heeft doorgevoerd, lijkt de andere daaropvolgende regering de positieve zaken terug te draaien en “haar eigen ding” te doen. Hiermee lijkt Suriname afgelopen 45 jaren in een politieke cirkel te blijven ronddraaien zonder echt blijvende vooruitgang te boeken.
Uit het tegen stemmen van de kiezers zullen daarom de juiste lessen geleerd moeten worden. Het resultaat van de verkiezingen moet niet slechts vertaald worden als een keuze van het volk om de NDP naar huis te sturen. De PALU kijkt daarom uit naar wat de nieuwe regering inhoudelijk zal presenteren en doen.
De PALU is van mening dat de nieuwe regering de mogelijkheid heeft om de politieke cirkel te doorbreken waar Suriname in lijkt te blijven ronddraaien. Zoals door de PALU is aangegeven tijdens de verkiezingscampagne zou de regering in staat moeten zijn om binnen zes maanden financieel-economische stabiliteit te brengen op eigen kracht.
De PALU zal zeker elk beleid ondersteunen om de productie op gang te brengen waarbij voorrang wordt gegeven aan het eigen, in Suriname aanwezige kapitaal, kennis en kundigheid.

BEKIJK OOK
Nurmohamed bezoekt OW-projecten Coronie en Nickerie