fbpx

PALU: vorm en inhoud belangrijk bij wijziging Brokopondo Overeenkomst

Bij wijziging van de Brokopondo Overeenkomst (BO) zijn zowel de manier waarop dat gebeurt als datgene wat uiteindelijk op papier komt van belang. Dat is de reactie van PALU- voorzitter Jim Hok op toch weer nieuwe verhalen als zou de regering van plan zijn om een gewijzigde BO met Alcoa te tekenen, nog voordat De Nationale Assemblee zich daarover heeft uitgesproken.

De PALU gaat er vanuit dat de regering, de President, het nu wel uit hun hoofd zullen laten om met Alcoa iets te tekenen zonder goedkeuring vooraf van De Nationale Assemblee . Als de regering, de President dat toch doet, dan is dat getekende stuk namelijk van nul en generlei waarde.

De PALU heeft al in een vroeg stadium aangegeven dat de beëindiging van de BO, ook een wijziging inhoudt. Hoe zo een wijziging dan tot stand moet komen is in de BO zelf duidelijk omschreven. De meeste mensen hebben intussen gelukkig ook door dat een gewijzigde overeenkomst eerst door De Nationale Assemblee moeten worden goedgekeurd, alvorens die door de regering wordt getekend.

“Wat natuurlijk van minstens even groot belang is, betreft de inhoud van de wijziging. Daar gaat het met name om de politieke keuzes, wat vinden wij belangrijk voor de toekomst van ons volk. Doordat de regering zich tot nog toe feitelijk als de advocaat van Alcoa heeft opgesteld moeten we het ergste vrezen voor de voorstellen die op 25 september a.s. richting DNA gaan”.

De kwestie van de compensatie bijvoorbeeld wegens wanprestatie door Suralco voor het voortijdig beëindigen van de BO zal nog zwaar bevochten moeten worden, meent de PALU. Ook zal de Staat moeten omkijken naar bijvoorbeeld plantage eigenaren met wie Suralco een boedel deelt.

Gelukkig zijn er volgens de partij in de BO zelf een aantal zaken tussen partijen al vastgelegd voor wanneer de BO wordt beëindigd. Die kunnen tenminste niet meer worden verkwanseld zou je denken. Zo is daar de Afobakka krachtcentrale die per direct, zonder verdere kosten en in goede staat, aan Suriname moet worden overgedragen; het beëindigen van vrijdom van invoerrechten voor Suralco, het beëindigen van alle energieovereenkomsten tussen de Staat en Suralco, het herstellen van de uitgemijnde en vervuilde gebieden door Suralco. Tenslotte moeten alle pensioenrechten van ex-Suralconiërs gegarandeerd zijn voor de toekomst.

BEKIJK OOK
Dc Brokopondo bespreekt uitdagingen met minister Kuldipsingh

De president heeft tijdens zijn persconferentie overigens niet gezegd dat de regering de gewijzigde BO zal tekenen voordat DNA aan het woord is geweest. Hij heeft DNA tenminste volgens de PALU nog de ruimte gegund om vragen te stellen over het bereikte akkoord.

De PALU-voorzitter gaat er daarom vanuit dat de druk op met name NDP-parlementariërs zal worden uitgeoefend om achter de regeringsvoorstellen te gaan staan, eventueel met kleine, niet fundamentele wijzigingen waarover een heleboel lawaai gemaakt mag worden. Dan kan de regering daarna inderdaad alsnog haar eigen product tekenen. “Deze DNA-leden zijn misschien nu al onder druk gezet, gegeven de opstelling van bepaalde van hen tijdens de laatste DNA vergadering van 31 augustus”.

PALU-voorzitter Hok: “uit verklaringen van de regering blijkt dat men zich door talloze binnen- en buitenlandse topdeskundigen heeft laten adviseren. En dat zou dan voldoende garantie bieden voor een solide overeenkomst. Wat men aan Surinaamse zijde kennelijk nog steeds niet door heeft, is dat de principiële keuzes door onszelf gemaakt moeten worden, nog voordat al die juristen en andere topdeskundigen aan het werk gaan. En voor wat wij er tot nog toe van hebben gezien, zijn de keuzes van de regering niet gericht op het belang van het Surinaamse volk. Tot nog toe heeft de regering de kant gekozen van de multinational tegen de belangen van de Surinamers”.

De PALU keurt deze opstelling nogmaals ten stelligste af en de partij neemt daar verder nadrukkelijk afstand van.