fbpx

PALU-voorzitter: regering wil tijd winnen voor sloop raffinaderij

“De hele manier van doen van de regering de afgelopen dinsdag in De Nationale Assemblee laat zien dat de regering bezig is tijd te rekken voor de sloop van de raffinaderij door Suralco. De regering wil daarmee DNA en de hele gemeenschap voor een voldongen feit plaatsen. Men rekent daarbij volledig op de coalitiegenoten in DNA, maar meer nog op de NDP assembleeleden. Daarom moet juist deze groep zich realiseren welke directe verantwoordelijkheid zij op hun schouders hebben en welke toekomst ze voor hun kinderen willen achterlaten. Wij zijn er als PALU in elk geval niet gerust op”, schrijft PALU-voorzitter Jim Hok.

“Voor de eenvoudigste documenten die DNA-voorzitter Jenny Simons werden opgevraagd, moest de vicepresident ‘kijken of hij die zo snel zou kunnen vinden’, dan wel, nagaan in welke doos of map die ook alweer waren opgeslagen’. Of ook, ‘ja, maar de stukken zijn in het Engels, ze moeten eerst worden vertaald en dat gaat minstens twee weken duren’. Neem gerust aan dat als het nodig is, dat er nog twee of drie of meer weken aan worden geplakt. Het is duidelijk niet de bedoeling om DNA op korte termijn over de gevraagde stukken te laten beschikken. Er moet namelijk tijd worden gewonnen”, concludeert Hok.

Voor niemand behalve waarschijnlijk voor een kleine groep ingewijden, is het naar zijn zeggen duidelijk waarom de regering zich zo inspant om ten nadele van het Surinaamse belang, juist het belang van de multinational te dienen. “Alle regels en afspraken worden in het voordeel van Suralco vertaald of verdraaid. En dat komt dan van een regeringspartij die altijd de indruk heeft gewekt een revolutie te willen voeren voor de belangen van de gewone Surinamer. Waar zijn al die idealen gebleven om op te komen tegen onderdrukking en uitbuiting van ons volk?”.

BEKIJK OOK
Nog geen aanhouding in zaak dood aangetroffen 66-jarige ondernemer

Er mag volgens de opvatting van Hok geen misverstand over bestaan. “Hier is de NDP aan zet. Alleen deze partij kan zaken nog laten omkeren. Want al zou de hele oppositie de regering tot de orde willen roepen, als de individuele NDP-leden in DNA weigeren daarin mee te gaan, dan is Suriname verkocht. Voor het oog van de hele wereld verworden wij tot een volkje dat geen drupje zelfrespect meer heeft, te koop voor een habbekrats. We zullen dan niet mogen klagen wanneer andere multinationals en dergelijke ons dan ook op dezelfde manier misbruiken. Dit wordt een nieuwe vorm van kolonisatie”.

Hok: “wij denken dat het misschien eraan kan liggen dat vooral leden van de coalitie niet voldoende zijn geïnformeerd over deze kwestie. Gelukkig bestaat er juist dezer dagen op meerdere plaatsen de gelegenheid om publiekelijk informatie in te winnen en te horen hoe anderen over de zaak denken. Daarnaast zijn wij bij de PALU bereid om met name met deze DNA leden, indien nodig, op individuele basis onze zienswijze delen. We hebben niet veel tijd meer. En dan zullen we achteraf altijd spijt hebben, maar dan zal het te laat zijn. Maar met de hele discussie die zich nu in de media voltrekt, zal men niet kunnen zeggen: we wisten het niet”, besluit Hok.(GFC)