PALU voorstander oprechte en ideologische samenwerking

In een reactie op de recente beelden van een NDP-vergadering waar leden van de ABOP en de PALU zouden zijn overgestapt in Coronie, zegt de PALU in een persbericht dat het altijd goed os als leden van de partij grote ontwikkelingen ondersteunen.

Zoals de voorzitter van de NDP het formuleerde, zou de overstap gemaakt zijn omdat er bij een samenwerking van ABOP en PALU onder de NDP grote ontwikkelingen op gang zullen komen voor Coronie. “Maar hoe groot kan de hoop zijn dat dit niet weer één van de vele beloften zal zijn die niet zal worden nagekomen? Want wat is waargemaakt van de belofte van een grootschalig aloë vera project, het grootschalig Cocos-project en de herstart van de grootschalige rijstteelt in Coronie? Wat Suriname nu nodig heeft is een oprechte, nationaal gedragen ideologische samenwerking”, is de PALU van mening.

Nationale ontwikkeling

“Waarom de president diezelfde economische kansen niet gestructureerd en blijvend aanbiedt aan de totale samenleving op nationaal niveau, zoals dat ook beloofd was bij de vorige verkiezingen, is een grote vraag”, wordt verder aangehaald. “Want nationale investeringen in pluimvee en toerisme zouden toch een grotere ontwikkeling op gang kunnen brengen dan slechts voor een kleine groep zoals die is gepresenteerd op de NDP-vergadering?”

De PALU is van mening dat de president hiermee de indruk wekt niet geïnteresseerd te zijn in de grote, algemene economische ontwikkeling voor bredere lagen van de bevolking. “Persoonlijk voordeel van kleine groepen is kennelijk de kern van de ‘grote ontwikkeling’ die Suriname naar grote hoogten moet brengen in de zienswijze van de NDP”, wordt verder aangevoerd.

Eensgezindheid zoek

Maar ook de belofte en zienswijze als zou de eensgezinde ontwikkeling voor Suriname slechts op gang kunnen komen door een bundeling onder de vlag van de NDP is reeds onderuit gehaald door het heen-en-weer-beleid van de regering. De onzekerheid in de samenleving is juist groter geworden door het ontbreken van die eensgezindheid in het gevoerd regeerbeleid, concludeert de partij.

“Met de absolute meerderheid van 26 zetels voor een ‘ideologische’ NDP in DNA zou je meer een consequent en eenduidig beleid mogen verwachten. Niets is minder waar gebleken. Waar is die eensgezindheid als wij zien, dat bij de vervanging van een NDP-minister door een andere NDP-minister niet alleen een wijziging komt in de bemensing van het ministerie, maar dat ook een inhoudelijke wijziging van het beleid plaatsvindt. Is de NDP niet daarmee gewoon ‘een toevallige bundeling van mensen van verschillende politieke achtergronden’ net zoals we dat hebben gezien bij de verschillende politieke partijen die samengebundeld waren zoals het Front en DA91. Wat voor een nut heeft dan een samenbundeling onder een politieke partij als de NDP”, allemaal vragen van de PALU.

Staatsman noodzakelijk

De partij betreurt het dat oprechte Surinamers eerst uitgenodigd worden voor een gesprek met ‘de president’ over ontwikkelingsmogelijkheden van het district, om achteraf persoonlijke aanbiedingen te krijgen in ruil voor hun aanwezigheid op een NDP-vergadering. “De functie van de president wordt daarmee ondergraven, maar ook het aanzien van de president zoals vastgelegd in onze Grondwet. Daar waar we staatsmanschap nodig hebben in deze financiële crisis om grotere problemen aan te pakken in het land zien we verkiezingsdoelen van een toevallige politieke partij de voorkeur genieten. Wat we werkelijk nodig hebben is een oprechte ideologische samenwerking van politieke partijen en maatschappelijke groepen op basis van een lange termijn ontwikkelingsvisie”, aldus de PALU.(GFC)

Overige berichten