fbpx

Begroting regering uit de duim gezogen, tekort gemanipuleerd

INGEZONDEN Bovenop alle beloftes die de president heeft gedaan komt met de presentatie van de nieuwe begrotingen voor het dienstjaar 2022 de vraag naar de beloofde financiële transparantie.

Op verschillende momenten is aangegeven dat deze regering transparant zou regeren. De PALU is een voorstander van goed doordachte begrotingen en wijst al jaren op de niet transparante wijze waarop onze begrotingen worden opgesteld.

Nu wordt weer een begroting ingediend zonder een verantwoording van de inkomsten en uitgaven van voorgaande jaren. Wat is gerealiseerd, wat niet en vooral waarom wel en waarom niet. De PALU roept daarom de regering om te stoppen met het indienen van een staatsbegroting die wederom uit de duim lijkt te zijn gezogen.

Grote poppenkast

Ook deze regering gaat voort met een wijze van begroten waarvan iedereen inmiddels weet dat het niets te maken heeft met goed bestuur. Nieuwe begrotingen worden gepresenteerd zonder een gedegen evaluatie van wat werkelijk is gerealiseerd in voorgaande jaren.

Meer nog, ook deze regering houdt zich niet aan de Grondwet. Het is niet zomaar dat Artikel 156 van onze Grondwet duidelijk voorschrijft hoe de verantwoording van de inkomsten en uitgaven jaarlijks dient te geschieden. Doordat opeenvolgende regeringen niet evalueren en zich niet verantwoorden is de presentatie van de begrotingen verworden tot een grote poppenkast.

De gevolgen hiervan zijn heel ernstig en economisch desastreus. Ook het vertrouwen in elke regering neemt steeds verder af met deze werkwijze. Het vertrouwen van buitenlandse instituten die meekijken over de schouders van onze regering is inmiddels zwaar geschaad.

Waarom zou anders de goedkeuring van de overeenkomst met het IMF zo lang duren en komen er steeds nieuwe eisen op tafel? Waarom wordt er nu zo erop gestaan dat Suriname een overeenstemming moet hebben bereikt met haar
schuldeisers?

BEKIJK OOK
KPS ontkent diefstal SRD 300.000 uit kluis hoofdbureau van politie

Gemanipuleerd tekort

De begrotingen van Suriname hebben inmiddels weinig te maken met hetgeen wat de regering in werkelijkheid doet voor de samenleving. Elke burger voelt inmiddels de steeds weer omhooggaande prijzen en de mooie beloften die gedaan zijn door President Santokhi in de jaarrede.

De uitvoering van het regeerbeleid wijkt soms meer dan 40% af van wat er is begroot en beloofd. Ook gaat het manipuleren van het begrotingstekort verder. Het werkelijke begrotingstekort bedraagt voor 2022 meer dan 10% in tegenstelling van wat er is gepresenteerd.

Dus ook voor wat dat betreft zien wij weer dat de regering het volk voor de gek houdt dit jaar. Door meer leningen als inkomsten te boeken had het gepresenteerd begrotingstekort van 2.6% net zo goed een overschot kunnen zijn voor de jaarlijkse partij‑politieke show rondom de jaarrede.

Transparantie zoek

Transparantie kost de regering niets en kan relatief simpel worden bewerkstelligd door in De Nationale Assemblee verantwoording af te staan van wat de regering in het afgelopen jaar heeft gedaan.

Verantwoording over de werkelijke inkomsten en uitgaven geschiedt door “het slot der rekeningen” zoals onze Grondwet dat voorschrijft. En het is niet dat dit document er niet is of niet bestaat. Het is namelijk zo dat elk jaar een slotrekening wordt opgesteld door deskundigen.

Alle beloftes van president Santokhi ten spijt, het is gewoon pure onwil dat de financiële verantwoording niet plaatsvindt. Dus ook tijdens deze jaarrede maakt de beloftenmachine overtoeren en lijkt de jaarrede op een 5-jarige verkiezingscampagne van de president.

PALU