fbpx

PALU: vervolgactie inbeslagname euro’s nodig

GFC NIEUWS- De Progressieve Arbeiders en Landbouwers Unie (PALU) feliciteert de Surinaamse banken met het vonnis van de Rechtbank Noord-Holland inzake de inbeslagname door het Nederlandse OM van de 19,5 miljoen euro.

Met name complimenteert de PALU de huidige Governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), Robert van Trikt, met het behaald resultaat vanwege zijn bijzondere inzet. Het was altijd al duidelijk dat de inbeslagname niets te maken had met “verdenking van witwaspraktijken” en “gebrek aan transparantie van het Surinaamse bancaire systeem”.

Er is toen al erop gewezen dat de goede naam van onze moederbank te grabbel werd gegooid. Ook het vonnis zegt dat de “soevereiniteit van de Centrale Bank van Suriname is geschaad”.

De PALU blijft erbij dat het om een puur politieke actie ging om het financieel betalingsverkeer van Suriname te destabiliseren. Wij moeten ervan uitgaan dat er willens en wetens is gehandeld vanuit het Nederlandse OM. Het is alleen jammer dat onze regering zo lang heeft gedraald voordat men in actie kwam. Dit voorval verdiende een duidelijk politiek antwoord en die is helaas uitgebleven. Je kan niet slechts in woord tegen buitenlandse overheersing zijn.

De PALU is van mening dat er daarom een vervolgactie moet komen. De schade die het Surinaamse financiële verkeer met deze inbeslagname heeft geleden moet in kaart worden gebracht. Om niet te vergeten de imagoschade van de CBvS.

BEKIJK OOK
Politieman en partner slaan elkaar na ruzie op feest ex-partner

Het zal ook niemand mogen verbazen indien Het Nederlandse OM in hoger beroep gaat tegen deze uitspraak, voor zover die ruimte bestaat. Of dat er weer nieuwe geldzendingen van de CBvS vanuit Suriname over Nederland wederom in beslag worden genomen.

Inmiddels is door het Nederlandse OM aangekondigd dat het onderzoek naar witwassen door Surinaamse banken en cambio’s voortgaan wat gezien moet worden als inmenging in binnenlandse aangelegenheden. Wij moeten onze ogen er nooit voor sluiten dat de politieke relatie met de Nederlandse regering helaas nog steeds, geen vriendschappelijke is.

Wij moeten er ook op bedacht zijn dat wij niet voortdurend de gelegenheid bieden om ons te destabiliseren en ons verder te verdelen, op basis van het gegeven dat wij Surinamers zelf voortdurend met elkaar overhoop liggen.

Daarom is een duidelijk antwoord naar de Nederlandse regering en vervolgactie van de Surinaamse regering nodig. En dat antwoord zal moeten komen vanuit het standpunt dat onze waardigheid als natie hoog moet worden gehouden. De onafhankelijkheid van ons land moet gewaarborgd blijven en elke buitenlandse mogendheid zal dat moeten respecteren.