fbpx
PALU: verbod op combinaties is gelegenheidswetgeving

“Met de voorgestelde wijzigingen van de Kiesregeling en de Grondwet wordt de Surinaamse samenleving wederom geconfronteerd met een stuk gelegenheidswetgeving van een toevallig aan de macht zijnde politieke partij. Deze partij, de NDP, denkt haar macht te kunnen vereeuwigen met het wijzigen van de kiesregeling en nu zelfs de Grondwet”, vindt de Progressieve Arbeiders en Landbouwers Unie (PALU).

De partij vindt dat als er toch wijzigingen moeten komen, het kies- en bestuurlijk systeem als geheel direct grondig geëvalueerd moeten worden voordat de kiesregeling gewijzigd wordt.

Fundamentele vraagstukken als ‘hoe willen wij dat het Surinaamse volk meer invloed op en inzicht krijgt in het regeerbeleid op de lange termijn’ zullen daarbij centraal moeten staan.

Voor wat de PALU betreft zullen wijzigingen in het kies- en bestuurlijk systeem erop gericht moeten zijn om juist het Surinaamse volk te betrekken in het dagelijks bestuur van ons land. De nu voorgestelde wijzigingen zijn teveel gericht op het aanwakkeren van discussies over samenwerking tussen politieke partijen rondom verkiezingen.

De PALU vindt dat het bestuur van het land meer inhoudt dan slechts politieke partijen of het belang van een selecte groep binnen die politieke partijen. De voorgestelde wijzigingen lijken zich vooral te richten op de belangen van deze selecte groep.

De discussies die nu aangewakkerd worden door de voorgestelde wetswijzigingen gaan over een niet ter zake doend onderwerp, namelijk het al dan niet verbieden van combinaties en samenwerkingen tussen politieke partijen voor de verkiezingen, vindt de PALU. De discussies worden voorts verder verward door zogenaamde “posities” die politieke partijen reeds zouden hebben ingenomen in de Staatsraad en het al dan niet weglopen uit een Staatraadsvergadering. Velen gaan voorbij aan de functie van de Staatsraad die slechts een adviserend orgaan is en vooral geen politiek college is zoals DNA.

Selecte groep bevoordeeld

De PALU wijst er verder op dat het bestuur van ons land de afgelopen regeringsperiode erg veel gericht is op slechts de belangen van een selecte groep binnen een enkele politieke partij. Bij de oplevering van overheidsprojecten wordt alles “paars” gekleurd en/of met paarse vlaggen versierd, alsof de overheid slechts zou werken voor een zeer selecte NDP-achterban, maar meer nog, alsof binnen de overheid slechts NDP-ers werkzaam mogen zijn.

Bovendien blijkt in de praktijk slechts een selecte groep van partijtoppers bevoordeeld te worden. Ook wordt enerzijds met de stem van de president dagelijks de eenheid en de kracht van het Surinaamse volk gepropageerd via staatsmedia. Anderzijds wordt in de praktijk de samenleving verder politiek verdeeld en verzwakt door dezelfde NDP-top.

De voorgestelde wijzigingen van de Grondwet en de Kiesregeling lijken nu in het verlengde te zitten van het beleid van deze regering tot nu toe. De voorgestelde wijzigingen zijn erg korte termijn gericht op de volgende verkiezingen en in het belang van een kleine groep. De lange termijn visie op het bestuurlijk systeem in het algemeen belang is zoek.

Wijzigingen tegenstrijdig

Het venijnige van het voorstel ligt volgens de PALU in het feit dat tegelijkertijd wordt voorgesteld dat ressortraden zullen worden gekozen “krachtens het stelsel van evenredige vertegenwoordiging bij grootste gemiddelden en voorkeursstemmen”, zonder dat uitgelegd wordt wat dit zal inhouden.

Volgens de memorie van toelichting zal dit in het voordeel werken van kleine politieke partijen, wat dan weer erg tegenstrijdig is met de onderbouwing van het verbod op combinaties. Dit doet vermoeden alsof enerzijds iets wordt voorgesteld waarvan men weet dat het op tegenstand zal stuiten. Maar anderzijds kennelijk is toegegeven naar een andere politieke partij mogelijk om de noodzakelijke 2/3 meerderheid te behalen in DNA voor de Grondwetswijziging en wijziging van de Kiesregeling.

Toekomst democratie

Uit ervaringen met andere gelegenheidswetgevingen waaronder de Terugroepwet, weten we dat ook dit soort wetten het beoogd effect niet bewerkstelligen, voert de partij verder aan.

Samenwerking tussen politieke partijen vlak voor de verkiezingen zijn op velerlei manieren mogelijk. Bovendien wordt de NDP zelf steeds meer een samenraapsel van overgelopen politici uit andere politieke partijen. “Maar heeft dit positief bijgedragen tot de nationale ontwikkeling van ons land? Neen. Heeft een meerderheid van 26 zetels voor één enkele politieke partij geleid tot een versnelde en duurzame ontwikkeling van ons land? Het antwoord is opnieuw neen”.

In de visie van de PALU doen we er beter aan om meer aandacht te besteden aan de vraag waar we op wat langere termijn met ons land naartoe willen en daar draagvlak voor te zoeken.

Het zoeken van blijvende oplossingen voor de economische crisis in ons land met korte termijn maatregelen gericht op een lange termijn toekomstbeeld zou nu de voorrang moeten krijgen van de beleidsmakers. “Maar het is tekenend voor de NDP dat juist in deze crisistijd aandacht, tijd en geld van DNA gericht zal worden op een kwestie die juist in het nadeel zal zijn van de democratie en de uiteindelijke ontwikkeling van ons land.”(GFC)

Meer nieuws

Bond Universiteit zet beraad voort

GFC NIEUWS- De Werknemers Federatie Universiteit (WFU) zegt dat het beraad dat donderdag 15 oktober is ingegaan, wordt voortgezet. Dikke mensen slanken het makkelijkste af…

101 personen geswabt, 98 Covid-negatief

GFC NIEUWS- Afgelopen etmaal zijn 101 Covid-testen uitgevoerd. 98 personen testten negatief. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op…

A-20: Het patroon van patronage

GFC NIEUWS- De benoeming van de First Lady in verschillende functies heeft voor grote beroering gezorgd. En terecht, want het is een schandelijke zaak. Dikke…

Winnaars Web Development Challenge 2020 bekend

GFC NIEUWS- De Datasur National Web Development Challenge 2020 is al achter de rug. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers….

Ingezonden| Hoe is het in Godsnaam mogelijk?

GFC NIEUWS- Onder referentienummer 020028, gedagtekend 15 september 2020 werd door een officiële instantie, met name Het Honorair Consulaat van de Republiek Suriname in Nederland,…

Ramdin lanceert VN week in Suriname

GFC NIEUWS- Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) heeft de VN week gelanceerd. Dikke mensen slanken het makkelijkste af…

Goede afspraken tussen Suriname en Guyana

GFC NIEUWS- Bij het recente ministerieel bezoek aan Guyana zijn goede afspraken gemaakt die binnen niet al te lange tijd verder zullen worden uitgewerkt. Dikke…

Actieve Covid-19 verder gedaald naar 79

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen in Suriname is 79. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op de foto…

Teveel zoetmakers nu ook gelinkt aan ADHD

GFC NIEUWS- Het gebruik van teveel fructose ( zoetmakers) wordt nu ook gelinkt aan ADHD( (attention deficit hyperactivity disorder), ook wel aandachtstekort-hyperkinetische stoornis of aandachtstekort-hyperactiviteitstoornis…

De waardigheid van vrouwen

GFC NIEUWS- Onmenselijke vormen van huiselijk geweld waarbij vrouwen het zelfs met de dood moeten bekopen, lijken vandaag de dag geen uitzondering meer te zijn….

CBB speelt in op klachten burgerij

GFC NIEUWS- Het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) heeft kennisgenomen van de vele klachten van de burgerij met betrekking tot haar dienstverlening. Dikke mensen slanken…