PALU verbaast om brief president over Alcoa

“Tegen de achtergrond van alle offers die Suriname heeft gebracht om hier een geïntegreerde aluminium industrie mogelijk te maken, mag niet naleven van die overeenkomst, het voortijdig vertrek van Alcoa, en zeker de manier waarop, wel degelijk als wanprestatie worden aangemerkt. De brief die president Bouterse vorige week naar De Nationale Assemblee (DNA) stuurde heeft bij de PALU verbazing gewekt en toont eens te meer aan dat wij het niet aan de Presidentiële Commissie kunnen overlaten om met Alcoa te onderhandelen wanneer het Surinaams belang voorop moet worden gesteld. De fouten van de commissie stapelen zich alleen maar op en slechts De Nationale Assemblee kan hier nog een halt aan toeroepen”, luidt de reactie van de PALU.

“Een simpele Memorandum of Understanding (MoU), dat alleen maar had moeten aangeven hoe partijen zich wensen op te stellen in een bepaalde kwestie, wordt inhoudelijk zo gemanipuleerd dat het ’t karakter krijgt van een overeenkomst. In deze overeenkomst worden vervolgens afspraken gemaakt over de vroegtijdige beëindiging van de Brokopondo Overeenkomst (BO) en wordt aan Alcoa de ruimte gegeven om alvast met de uitvoering daarvan te beginnen. Dit had nooit mogen gebeuren, omdat wijziging van de BO uitsluitend de bevoegdheid is van DNA, en vroegtijdige beëindiging is een fundamentele wijziging”, benadrukt de PALU.

Het verbaast de politieke partij dat de regering er dus ook aan meewerkt dat de Alcoa alvast haar bezittingen in Suriname in waarde doet verminderen, dingen gewoon kapot maakt, terwijl nog moet worden onderhandeld over hoe dit bedrijf aan haar financiële en andere verplichtingen tegenover Suriname gaat voldoen.

“De regering en Alcoa zijn hiermee bezig de wet te overtreden, en dat ten nadele van Suriname. En terwijl van alle kanten, coalitie en oppositie, signalen aan de regering worden gegeven dat zij op een verkeerd spoor zit, raast de trein gewoon verder. Uit het antwoord dat de president vorige week naar DNA stuurde, blijkt dat het alleen maar erger wordt. Uit de woorden in de brief van de president “dat de Alcoa geen wanprestatie kan worden verweten” blijkt dat in de onderhandelingen, het Surinaamse belang door niemand wordt bewaakt. Erger nog, met dit soort stellingen wordt alleen maar het belang van Alcoa behartigd. Uit alles blijkt dat Alcoa juist wel wanprestatie te verwijten is”, aldus de PALU.

Zij wijst erop dat Suriname aan het begin van de overeenkomst enorme offers heeft gebracht om een geïntegreerde aluminiumindustrie mogelijk te maken waaruit beide partijen voordeel zouden halen. “We hebben toestemming gegeven om een enorm stuk land onder water te zetten, duizenden landgenoten moesten voor de realisatie van deze overeenkomst verhuizen, met alle gevolgen van dien. We hebben daar bovenop ook nog eens 500.000 hectare land in exploratie gegeven, waarvan uiteindelijk 20.000 ha in exploitatie. Ook in de loop van de overeenkomst hebben wij als natie er juist alles aan gedaan om het bedrijf te faciliteren en tegemoet te komen. En wat heeft ALCOA gesteld tegenover onze offers?”

Het bedrijf heeft volgens de PALU uit de BO altijd alleen maar de vruchten weten te plukken, ook toen het feitelijk al in overtreding was van de afspraken. Tot kort voor de aankondiging van het vroegtijdige vertrek zijn regering nog serieuze presentaties voorgehouden over het ontwikkelen van de bauxietvoorraden in Nassau en de blik gericht houden op Bakhuys. “En dan besluit het bedrijf van de ene op de andere dag de deuren te sluiten met alle gevolgen van dien. Hoezo kan Alcoa geen wanprestatie worden verweten”, vraagt de PALU verder.

De PALU stelt ten overvloede vast dat het niet uitmaakt hoeveel topdeskundigen worden geraadpleegd. “Het Surinaams belang moeten wij zelf bewaken, dat gaan die deskundigen niet voor ons doen”. De PALU roept De Nationale Assemblee nogmaals op om in nationaal belang haar verantwoordelijkheid in deze op te pakken.(GFC)