fbpx

PALU: Surinaams bedrijfsleven moet eerlijke kans krijgen

Indien er morgen een grote olievondst is voor onze kust, dan is het Surinaams bedrijfsleven niet in staat om daar direct van te profiteren. Dat is volgens de PALU vastgesteld in een studie die op initiatief van Staatsolie is gedaan door een gespecialiseerd buitenlands bedrijf.

Volgens de kritiek die vanuit het bedrijfsleven is gekomen, is deze conclusie op zich wel juist, maar het beleid van met name bedrijven als Staatsolie zelf werkt niet bevorderend om het bedrijfsleven ‘ready’ te krijgen.

De Progressieve Arbeiders en Landbouwers Unie (PALU) is het eens met deze kritiek. Volgens de PALU zal vooral de regering meer moeten doen om het bedrijfsleven een eerlijke kans te geven om zich te versterken.

Volgens de PALU is het beleid van opeenvolgende regeringen teveel gericht geweest op ‘names and faces’. Onlangs nog roemde de president tijdens de 1 oktobertoespraak tot De Nationale Assemblee een aantal “succesvolle” ondernemers die waarschijnlijk alleen succesvol zijn omdat ze politiek worden bevoordeeld. Dit zal fundamenteel moeten wijzigen.

Met het onderzoek van Staatsolie is opnieuw duidelijk geworden dat we slechts zullen oogsten wat we zaaien. “Willen we dat het bedrijfsleven ‘ready’ moet zijn om te kunnen inspelen op de mogelijkheden die ontstaan bij een grote olievondst voor onze kust, dan moeten we ook een beleid voeren dat daarop gericht is. Zo zullen staatsbedrijven als Staatsolie, EBS, Telesur, Havenbeheer en dergelijke zich meer met hun kerntaken moeten bezig houden en de niet-kerntaken moeten uitbesteden aan andere Surinaamse bedrijven. Deze ‘andere’ bedrijven krijgen op die manier de gelegenheid om te investeren in bijvoorbeeld specifieke deskundigheden en certificeringen, die weer de opdrachtgevers ten goede komen. En dat op zich opent ook weer de mogelijkheden voor bijvoorbeeld meer technische samenwerking met buitenlandse partners, wat de positie van ons bedrijfsleven verder zal versterken”.

BEKIJK OOK
Somohardjo: “Goede informatiestromen overheid basis voor orde en rust”

Het streven van Staatsolie om de discussie hieromtrent op te starten verdient in elk geval ondersteuning. Een grote olievondst brengt enorme investeringen met zich mee, waarvan een deel hier besteed zou kunnen worden. Hoe groter het deel is dat ons eigen bedrijfsleven kan aantrekken, des te beter is het voor de werkgelegenheid in Suriname.

Ook onderzoek- en onderwijsinstellingen zullen hiervan kunnen profiteren. Maar daar moet dan gericht beleid op worden gemaakt door een overheid die zich richt op ontwikkeling van de totale samenleving. De regering zou er bijvoorbeeld voor moeten kiezen om de staatsbedrijven aan te sturen om zich meer te richten op hun kerntaken en hun niet-kerntaken volledig af te stoten.

Op deze manier zal er een win-win-situatie ontstaan voor zowel voor de Surinaamse particuliere bedrijven alsook voor de overheid of de contracterende staatsbedrijven. Nu reeds kan dit proces worden opgestart door een overheidsbeleid dat gericht is op het belang van Surinaamse ondernemers in het algemeen. In plaats van het huidig regeerbeleid dat gericht is op het belang van slechts een kleine groep politiek geselecteerde ondernemers en partijtoppers.(GFC)