fbpx

PALU: regering breek met het huidig beleid

“In de begroting die nu aan ons gepresenteerd is, vinden we helaas weinig tot niets terug van wat in het Ontwikkelingsplan aan de orde is gesteld. Er is geen breuk met wat wij tot dan voorgeschoteld hadden gekregen. Integendeel gaan wij op dezelfde voet door”, zegt PALU – parlementariër Cleon Gonsalves.

Hij sprak donderdag bij de begrotingsbehandelingen in De Nationale Assemblee(DNA). Gonsalves wees erop dat om een moderne, gediversifieerde economie te bereiken, gezamenlijke inzet van enkele ministeries noodzakelijk is.

Gonsalves begon aan te geven dat er bijzonder veel kritiek is op het gevoerd beleid vanaf het aantreden van deze regering. Verschillende verklaringen zijn gehoord en misschien zijn ze allemaal een beetje waar, voerde hij aan.

In de eerste plaats wordt beweerd dat de cijfers onbetrouwbaar zijn, vanwege vele tekortkomingen waaronder in het ambtenarenapparaat. Verder wordt beweerd dat de uitvoeringscapaciteit zowel bij de overheid als bij de particulieren te beperkt is om de gestelde doelen te halen en tenslotte is een van de veel gehoorde verklaringen het feit dat vanwege de beperkte middelen van de Staat autorisatie van projecten een lijdensweg is, waardoor deze niet kunnen worden gerealiseerd.

Volgens de parlementariër leert de ervaring dat het kennelijk niet al te veel zin heeft om je druk te maken om de cijfers zoals die aan ons worden gepresenteerd. “Waar wij ons op de eerste plaats wel druk over moeten maken is het uitgezet beleid dat de begroting uitademt”, aldus Gonsalves.

Gezamenlijke inspanning

“Wat het volk wil is niet alleen eenvoudig te zeggen, maar is ook heel eenvoudig, namelijk vooruitgang, vrede en harmonie”, meent Gonsalves. Het door de regering gepresenteerde Ontwikkelingsplan biedt volgens hem voldoende handvatten om de gewenste ontwikkeling op gang te brengen. “Integendeel gaan wij op dezelfde voet door”, hij aan. H

OOK INTERESSANT
Schoolgaande tienermoeders in Paramaribo-Centrum krijgen inzicht in opvoedingsvaardigheden

Gonsalves deed een aantal suggesties die een integrale aanpak en een gezamenlijke inspanning van de hele regering vereisen. Om een moderne, gediversifieerde economie te bereiken, is noodzakelijk de gezamenlijke inzet van de ministeries Binnenlandse Zaken, Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeheer, Openbare Werken en Communicatie, Landbouw, Veeteelt en Visserij, Handel, Industrie en Toerisme en Onderwijs, Kunst en Cultuur.

Voor diversificatie is het belangrijk om de duurzame ontwikkelingssectoren Landbouwontwikkeling, ICT en Toerisme tot ontwikkeling te brengen. Beperkingen als een gebrek aan de financiële middelen en de beschikbare deskundigheid kunnen volgens hem opgeheven worden als Suriname haar huiswerk doet.

De toezegging van Islamic Devellopmentbank van 1.8 miljard aan Suriname kan met een integraal plan van aanpak op een effectieve manier ingezet worden om de gewenste ontwikkeling op gang te brengen.

Gonsalves deed de suggestie dat de herstructurering van de Surinaamse overheid aangepakt kan worden door beschikbare ambtenaren veel effectiever en veel efficiënter in te zetten dan nu het geval is in het geheel van de economie.

Een aanzienlijk deel van de staatsinkomsten wordt momenteel besteed aan het betalen van lonen en salarissen van ambtenaren die voorspoedige ontwikkeling remt. Tegelijkertijd is in vele sectoren een gebrek aan competente medewerkers.

Hij drong aan bij de regering om te breken met het tot nu toe gevoerd beleid en samen met de sociale partners op korte termijn te komen tot een integraal plan van aanpak.(GFC)