fbpx

PALU partijraad: vernieuwde zienswijze op nationale vraagstukken noodzakelijk

Zondag tijdens een partijraadsvergadering van de PALU heeft het bestuur het mandaat gekregen om de uitgezette vernieuwende zienswijze op oplossingen van nationale vraagstukken verder uit te werken. Er is een nieuwe wijze van politiekvoering mogelijk en dat moet duidelijk gemaakt worden naar de samenleving.

De afgelopen bijna 43 jaren van onafhankelijkheid evaluerend, is duidelijk dat het politiek pad dat tot nu toe bewandeld is door politieke partijen in Suriname, inclusief de PALU, kennelijk niet de gewenste oplossingen hebben gebracht, laat de partij optekenen.

“Nationale vraagstukken zoals de lage slagingspercentages in het onderwijs, onbereikbare gezondheidszorg, onvoldoende betaalbare huisvesting en gebrek aan duurzame werkgelegenheid voor jongeren, slepen zich jaren voort zonder dat deze blijvend worden opgelost. En daar waar regeringen kleine vooruitgang boekten, worden de kleine stappen vooruit vaak ongedaan gemaakt door het beleid van de regeringen die daarna zijn gekomen”, voert ze aan.

Politiek van verdeeldheid

“In de afgelopen bijna 43 jaren is het bewandeld politieke pad inmiddels bezaaid met politieke partijen die het volk heel veel beloven aan ontwikkeling, die maar niet op gang kunnen komen. Het kenmerkende van het grootste deel van deze politieke partijen is dat zij achteraf allemaal een beleid hebben gevoerd van verdeeldheid. Op gezette tijden is de samenleving verder verdeeld in etnische blokken. Nu dit steeds meer achterhaald lijkt te zijn, komen regeringen met een ‘pro-contra’ gedachte, een ‘oppositie tegenover de coalitie’ sfeer en een beleid van discriminatie waarbij de eigen partij-achterban sterk wordt bevoordeeld. Ook de nieuwe politieke partijen die zich aandienen gaan hetzelfde pad op van polarisatie en verdeeldheid, zonder ook echt een inhoudelijke oplossing aan te dragen dan ‘nieuwe gezichten’. Dit heeft als gevolg dat we nu een Surinaamse samenleving hebben die enorm verdeeld en verzwakt is. Lange termijn ontwikkeling waarbij vooral gelijke kansen worden gecreëerd voor burgers, met name jongeren, lijkt onmogelijk”, aldus de PALU.

Vernieuwde vooruitzichten

Op de afgelopen partijraadsvergadering van de PALU zijn vernieuwde en vernieuwende inzichten gepresenteerd door het bestuur op basis van intensieve evaluaties in het kader van haar 40-jarig bestaan. Met deze vernieuwende inzichten die ingebed zijn in haar ideologie, wil de partij de samenleving ingaan om het volk bewust te maken van een geheel andere soort politieke benadering.

Met deze nieuwe benadering start de PALU een proces op om Suriname blijvend te halen uit de huidige problemen. In plaats van verder te polariseren en te verzwakken zal de PALU een werkwijze hanteren om de samenleving te versterken en te bewegen om samen tot oplossingen te komen.

Het bestuur van de PALU is opgedragen om deze werkwijze verder uit te werken en binnen korte termijn te presenteren aan de samenleving.(GFC)

Naar meer berichten...