PALU: Partijen voor voldongen feit in kwestie Suralco

GFC NIEUWS- De PALU is ingegaan op de uitnodiging van de President om op 2 januari geïnformeerd te worden over de overname van de Afobakadam en eventuele verder te ondernemen stappen.
De PALU vindt in principe dat De Nationale Assemblee (DNA) de eerste plaats is om de politieke partijen in DNA, inclusief de rest van de gemeenschap te informeren over dit soort zaken.
“De meerwaarde voor een aparte bijeenkomst hiervoor met politieke partijen hebben wij niet kunnen ervaren.” Bij het gesprek met de president waren van PALU-zijde aanwezig de voorzitter Jim Hok en bestuurslid Imran Taus.
De partij is van mening dat het nationaal belang als argument om politieke partijen nu uit te nodigen, veel te laat wordt erkend. Het is dan ook de vraag of er uit deze serie gesprekken nog iets productiefs kan komen. De regering heeft in de kwestie Suralco/Alcoa al sinds 2015 precies gedaan waar zij zelf zin en belang in had, lijnrecht tegenover de belangen van de Surinaamse gemeenschap.
Dat heeft de regering gedaan tegen alle adviezen van alle betrokkenen in. Hoe zou een politieke partij of een maatschappelijke groep die niet onder controle staat van de regering nu moeten geloven dat zijn of haar inbreng (welke?) nog enige betekenis zal hebben.
Een dergelijke verwachting zou haaks staan op het gedrag van de regering. De partij heeft ook onder de aandacht van de president gebracht dat haar visie over het voortraject om te komen tot de overdracht van de Afbobakadam nog recht overeind staat.
In de visie van de PALU was en is de overname van de Afobakadam een logisch en zakelijk gevolg van de beëindiging van de activiteiten door de Suralco /Alcoa in Suriname. Dat is allemaal heel goed geregeld in de Brokopondo-Overeenkomst van 1958.
De regering heeft Suriname in deze ernstig benadeeld door zich op te stellen als de advocaat Alcoa en diens belangen te verdedigen. Dat wij nu de dam overnemen is mooi, maar zeker 4 jaar te laat en bovendien is er ongeveer US$300 miljoen te veel betaald voor de overname.
Suralco is eigenlijk gesubsidieerd om te vertrekken en Suriname heeft het saneringsplan van uitgemijnde en vervuilde gebieden betaald, daar komt het op neer.
Dat we dan nu vervolgens een lening van US$110 miljoen moeten nemen voor de overname is gewoon te gek voor woorden. Met alle geld dat we hebben misgelopen en nu ook teveel hebben betaald hadden een heleboel studenten hun studie kunnen betalen, had de gezondheidssector beter georganiseerd kunnen worden en banen gecreëerd.
Maar wij moeten helaas erkennen dat Suriname voor een voldongen feit is gesteld. Wat nu moet gebeuren is dat de dam en het bijbehorende waterkrachtwerk die beide volgens de Brokopondo Overeenkomst al vanaf januari 2016 Surinaams bezit zijn, op een zakelijk, technisch en vooral financieel correcte manier worden beheerd.
De dam moet professioneel worden beheerd met een lange termijn onderhoudsplan. Nu korte termijn partij politieke overwegingen sterk de overhand zouden kunnen hebben in besluiten die de regering neemt, zal de PALU de verdere uitwerking van het beheer nauwlettend in de gaten houden.
Voor wat de PALU betreft kunnen we na “deze show van overdracht” overgaan tot de orde van de dag.

Overige berichten