fbpx

PALU overhandigt Jubileumboek aan DNA-voorzitter

PALU-voorzitter Jim Hok heeft woensdag het PALU Jubileum boek overhandigd aan DNA-voorzitter Jennifer Simons. Het boek dat bij gelegenheid van het 40 jarig bestaan van de PALU is geschreven, heeft als titel “Laat ons samen de onafhankelijkheid voltooien voor welvaart en welzijn voor een vrije Surinaamse natie” en is inmiddels in alle boekhandels in Paramaribo verkrijgbaar.

In de korte ceremonie van overhandiging benadrukte Hok de waarde van de analyse die in dit boekwerk is opgenomen. Vanuit de ideologische visie van de PALU is gezocht naar de dieper liggende oorzaken van de huidige crisis.

Er is aandacht besteed aan de vraag waar wij als Surinamers in gebreke zijn gebleven of zelfs actief de fout in zijn gegaan. Maar ook, welke andere factoren kunnen worden aangewezen als oorzaken van de huidige politieke crisis waarbij oppositie en coalitie elkaar beschuldigen als te zijn de oorzaak van de financieel economische crisis waar wij nu doorheen gaan.

OOK INTERESSANT
Minister Mac Andrew en VSW bespreken knelpunten

Deze analyse betreft de periode vanaf de onafhankelijkheid van Suriname in 1975. De PALU-voorzitter gaf aan dat de PALU de ontwikkelde inzichten wil delen met de totale DNA en dat daarom een exemplaar van het boek beschikbaar werd gesteld voor elke fractie en dat daarnaast ook enkele exemplaren aan de bibliotheek werden geschonken.

Hok sprak de hoop uit dat op deze manier kan worden bijgedragen aan het vinden van oplossingen om te komen tot een eind van de diepe crisis waar wij nu in verkeren.

DNA-voorzitter Simons bedankte de PALU-voorzitter voor het boek. Ze gaf aan dat het voor Suriname nooit teveel is als inzichten worden aangedragen om uit de huidige problematiek van Suriname te geraken. Zij beloofde het boek te lezen en te zijner tijd feedback te geven.(GFC)