fbpx

PALU over LR Group: waar houden de revolutionaire kaders zich schuil?

GFC NIEUWS- Het begint zo langzamerhand voor iedereen steeds duidelijker te worden dat nu ook de NDP, in navolging van de oude politiek, volledige uitverkoop houdt van het Surinaamse belang, concludeert de PALU in een bericht.

“Want, terwijl vele jongeren smachten naar werk. Terwijl veel hoogopgeleide jonge Surinamers werkloos thuiszitten en sommigen uit pure ellende wegtrekken naar het buitenland.”

“Terwijl Surinaamse landbouwers hals reikend uitkijken naar financiële ondersteuning en leningen tegen betaalbare rentes en andere voorzieningen om hun onderneming een boost te geven.”

“Terwijl vele, zeer capabele Surinaamse deskundigen niet worden betrokken in de planning van het beleid en de uitvoering daarvan.”

“Terwijl de agrarische sector met een beetje meer samenhangend beleid een grootverdiener zou kunnen worden, zien we dat de regering een overeenkomst sluit met een Israëlisch bedrijf, de LR Group, aan wie 80 miljoen euro zal worden betaald om een geïntegreerd landbouwbedrijf op te zetten zonder dat het bedrijf zelf enig risico’s draagt,”haalt de PALU aan.

“Alle investeringen van dit bedrijf, inclusief het veiligheidsplan zullen door de Surinaamse regering, dus de gemeenschap, worden opgehoest. Dat niet alleen, de LR Group zal produceren voor de lokale markt en daarmee een grote concurrent worden van de Surinaamse producenten die het reeds moeilijk hebben.”

“Hiermee lijkt de uitverkoop van Suriname een vast onderdeel te zijn geworden van de ideologie, het beleid van NDP en is er geen onderscheid meer met de partijen van de oude politiek.”

“Het is dit soort beleid dat niet progressief is en de ontwikkelingskansen van Suriname serieus en rechtstreeks bedreigt en verkleint. Waar houden de zichzelf revolutionair noemende NDP-kaders zich schuil?”

Volgens deze overeenkomst met de LR Group betaalt de Surinaamse regering deze buitenlandse groep van consultants bijkans 60 miljoen euro om een geïntegreerd landbouwbedrijf op te zetten zonder dat het bedrijf zelf risico’s neemt.

Daar bovenop mag het bedrijf van alles invoerrechten vrij importeren en zal het bedrijf ‘gratis’ vele honderden hectaren grond ter beschikking krijgen.

Alsof dat niet voldoende is zal na het opzetten van het bedrijf de Surinaamse regering de Israëlische consultants 25% van de omzetten betalen om voor 5 jaren het bedrijf te draaien.

Waar het volgens de PALU op neerkomt is dat de opzet van het bedrijf Suriname bijkans 80 miljoen euro zal kosten. Hierin is niet inbegrepen de genoemde management fees over de 5 jaren.

BEKIJK OOK
Walter Oostelbos vervangt van de Zwan als Nederlandse ambassadeur in Suriname

Met dit geld, de genoemde voorzieningen en grond had Suriname bijkans 1500 ondernemende Surinamers in de landbouw rechtstreeks kunnen scheppen. Wat een gigantische vooruitgang had deze investering voor onze landbouwsector kunnen betekenen, meent de PALU.

“Sinds het aantreden van de regering Bouterse II, lijkt het erop alsof de NDP openlijk een diepgaande verandering heeft ondergaan, veel lijkend op een “na ons de zondvloed” houding.”

De Progressieve Arbeiders en Landbouwers Unie (PALU) heeft daarom afstand genomen van dit beleid.

PALU: “Inmiddels zijn er nogal wat voorbeelden van uitverkoop van het Surinaamse belang: de onlangs door de NDP-coalitie goedgekeurde overeenkomst met Alcoa over de beëindiging van diens activiteiten in Suriname, de voorgenomen verkoop van de Surinaamse aandelen in IamGold die door hevige protest uit de samenleving inmiddels weer van de baan is, de kwestie van de Chinese hektrawlers waarmee volgens de Chinese Ambassadeur wel degelijk vooraf afspraken waren gemaakt, de onoverzichtelijke export van rondhout door buitenlandse bedrijven, de export van zoetwater door de Zwitsers-Nederlandse ‘Amazone Resources’ in december 2016 en de huidige overeenkomst met de LR Group.”

De uitverkoop van Surinaamse rijkdommen van voor onze onafhankelijkheid in 1975 en de jaren kort daarna lijkt in alle hevigheid weer te zijn heringevoerd, meent de PALU. “Voor wat dat betreft is er weinig verschil met ‘oude politiek’ en is Suriname niet veel opgeschoten.”

De PALU roept met klem de NDP op om de koers te wijzigen en de overeenkomst met de LR Group in te trekken.

Met een eerlijk en progressief beleid zou namelijk met een financiële injectie van deze omvang gemakkelijk ‘het vertrouwen in eigen kunnen’ een boost kunnen krijgen.

Werkgelegenheid voor duizenden jonge Surinamers zou gemakkelijk gecreëerd kunnen worden met een samenhangend ontwikkelingsplan opgezet en uitgevoerd door Surinamers zelf.

De PALU is en blijft er een voorstander van om buitenlandse relaties aan te gaan waarbij op de eerste plaats de belangen van het Surinaamse volk zijn veilig gesteld.

Binnen de PALU wordt momenteel nagegaan of de bepalingen van de overeenkomst van dien aard zijn dat de overeenkomst door De Nationale Assemblee moest worden goedgekeurd.