fbpx

PALU over goedgekeurde begroting 2019: cijfers kunnen wel liegen

Vorige week vrijdag, een dag na de goedkeuring van de begrotingen 2019, is door de minister van Financiën het boekwerk “Begroting Snapshot & Economisch Review 2018” gepresenteerd met hele andere uitgaven voor 2019.

Deze uitgaven verschillen volgens de PALU bijna SRD 7 miljard met hetgeen is aangenomen in DNA. Is met de goedgekeurde begroting 2019 met SRD 15.2 miljard als uitgaven het volk voor de gek gehouden door de minister van Financiën? Dat is de vraag die opkomt als we de cijfers lezen in het boekwerk dat door de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, is gepresenteerd aan journalisten vorige week, haal t de partij aan.

“Cijfers zouden niet liegen, zou Hoefdraad zelf gezegd hebben tijdens de persconferentie. Maar als we de cijfers in het boekwerk doornemen blijkt dat de uitgaven voor 2019 zijn teruggebracht naar SRD 8.3 miljard. Zoals door de journalisten opgetekend, zijn mondeling weer andere cijfers gepresenteerd waarbij de uitgaven voor 2019 in totaal SRD 9.5 miljard zouden bedragen. Waarom dan een begroting indienen van SRD 15,2 miljard en weigeren deze te wijzigen is een grote vraag. De Nationale Assemblee inclusief de eigen NDP‑fractie is hiermee te kijk gezet”constateert de PALU.

Zij wijst erop dat alle schattingen door dezelfde minister van Financiën zijn samengesteld. “Dus ergens moet er gelogen zijn als plotseling de kapitaaluitgaven drastisch lager worden geschat. Bijna lijkt het erop alsof er ergens een tweede, geheime schaduwbegroting ligt”. Het standpunt van de PALU dat met elke begrotingsbehandelingen het volk voor de gek wordt gehouden is helaas hiermee weer bevestigd. “Terwijl het volk staat te wachten op duurzame oplossing van dringende problemen als meer werkgelegenheid voor jongeren, betaalbare gezondheidszorg en beter onderwijs. Moeten we hieruit begrijpen dat de begrote cijfers gepresenteerd aan DNA uit de duim zijn gezogen. De NDP-fractie deed er een schepje bovenop door zogenaamd uitgaven op de begroting van andere ministeries door te strepen en nieuwe uitgaven voor in de plaats te zetten. Het zou gaan om prioriteitskwesties zoals huisvesting. Met het uitbrengen van het boekwerk blijkt de kapitaaluitgaven drastisch omlaag gebracht waaruit juist de gelden voor met name huisvesting zouden moeten komen”.

BEKIJK OOK
Totscha-schakers doen mee online Blitz Internationaal toernooi

Boekwerk niet naar DNA

In het boekwerk blijkt ook plotseling de leningen/trekkingen van bijna 7 miljard niet meer aan de inkomstenzijde te staan. Dit wordt bevestigd uit de verwachte lagere toename van de binnenlandse en buitenlandse schulden 2019 in het boekwerk. Als we deze cijfers serieus moeten nemen, dan berusten de begrotingen over het dienstjaar 2019 dus op los zand met SRD 8.8 miljard aan leningen. DNA wordt dus niet serieus genomen. Opvallend is dat dit boekwerk alleen aan journalisten is gepresenteerd en niet aan DNA. Kennelijk is de minister ervan uitgegaan dat de journalisten niet beschikken over de cijfers van de begrotingen zoals door DNA goedgekeurd. In elk geval was het opmerkelijk dat geen enkele journalist hier een kritische vraag en/of opmerking over heeft geplaatst.

Volk voorgelogen?

“Wordt het volk weer voorgelogen met mooie cijfers die achteraf niet waar zullen blijken te zijn? De film van 2015 lijkt herhaald te worden toen ook een mooie toekomst werd gepresenteerd vlak voor de verkiezingen 2015, ook aan de eigen Megacombinatie coalitie, inclusief de eigen NDP-fractie. Na de verkiezingen zat het land met de gebakken peren van geslonken deviezenreserves en devaluaties, en dit scenario lijkt zich weer te gaan herhalen.

Met de goedgekeurde begrotingen 2019 met uitgaven van meer dan SRD 15.2 miljard heeft de regering samen met de eigen NDP‑fractie kennelijk weer getracht de bevolking een rooskleurig toekomst voor te spiegelen buiten elke werkelijkheid. Met de verkiezingen in het vooruitzicht en zoveel geld op de begrotingen zou het volk best kunnen denken, dat er nu zaken aangepakt zullen worden. Niets blijft hiervan over na de persconferentie van de afgelopen week. Cijfers lijken dus toch te kunnen liegen”, aldus de PALU.