PALU: Olie-inkomsten duurzaam inzetten voor algemeen Surinaams belang

GFC NIEUWS- De PALU wijst erop dat grote olievondsten in ons land, vooral vanwege de kleine schaal van onze economie, een doorslaggevende, sturende invloed kunnen hebben op de verdere ontwikkeling van onze Surinaamse samenleving.
Des te meer reden voor de PALU om vast te stellen dat wij Surinamers gezamenlijk, politieke partijen en maatschappelijke groepen, nu eindelijk eens moeten gaan bepalen waar wij met de ontwikkeling van ons land naartoe willen op de lange termijn. Deze opgave ligt er al vanaf 1975 en is iets waar wij met vereende krachten aan moeten werken.
We moeten een zo helder mogelijk beeld scheppen van onze toekomst. Op die manier zullen de verwachtbare inkomsten ons helpen om die toekomst, die wij samen vaststellen, te bouwen. Zonder het van tevoren vaststellen van waar wij naartoe willen, zullen wij een speelbal worden van het grote geld, van toevallige regeringen en mogelijk zelfs van buitenlandse machten. Het moet voor eenieder duidelijk zijn, dat het vele geld dat normaliter uit olievondsten voortkomt, geen vervanging is of kan zijn van goed en toekomstgericht bestuur.
De PALU feliciteert via dit persbericht de totale Surinaamse gemeenschap, de regering en De Nationale Assemblee met de significante olievondst voor de kust van Suriname.
“In deze felicitatie betrekken wij apart nog de Staatsolie-gemeenschap die vanuit de eigen betrokkenheid natuurlijk ook al een hele tijd uitkijkt naar deze aankondiging.”
Aan deze felicitaties wenst de PALU dan ook de oproep tot nuchterheid te koppelen. Er is veel werk aan de winkel. “En nu met de verkiezingen in zicht, is het des te belangrijker dat wij ons richten op de hier eerder gestelde vraag, waarheen met Suriname.”
“De olievondsten op zich zullen onze problemen niet vanzelf oplossen. Daarvan zijn er in de wereld al te veel voorbeelden. Deze nieuwe rijkdom vraagt van de gemeenschap nog nadrukkelijker dat zij bij de verkiezingen straks kiest voor bekwame mensen, die bovendien de belangen van ons land consequent op de eerste plaats zetten.”
De PALU zal, met het zojuist ontvangen goede nieuws, des te sterker het voortouw nemen bij het centraal stellen van onze onafhankelijkheid, van waaruit welvaart en welzijn voor alle Surinamers te realiseren en te bestendigen is.

Overige berichten