PALU: Nationale onderscheidingen niet politiek misbruiken

“Vele Surinamers die in de loop van de tijd een hoge onderscheiding van de Staat Suriname hebben ontvangen, zullen die ook verdiend hebben. Helaas is de laatste tijd bij velen het gevoel ontstaan dat deze onderscheidingen vaker politiek worden misbruikt. Een zo’n geval is ongetwijfeld de hoge onderscheiding (de hoogste die er is) aan de gewezen voorzitter van de CUS, Ashwin Adhin, bij gelegenheid van 145 jaar Hindostaanse Immigratie”, schrifjt de PALU.

Bouterse zei dat Adhin deze hoogste onderscheiding van de Republiek Suriname krijgt voor zijn bijdrage die hij geleverd heeft als voorzitter van de Culturele Unie Suriname (CUS), maar ook voor zijn bijdrage bij de herdenking van deze dag dit jaar. De president decoreerde Adhin voor zijn bijdrage aan de Surinaamse gemeenschap in het algemeen, maar ook voor de Surinamers van Hindostaanse afkomst.

“Wij stellen voorop dat de persoon van Ashwin Adhin in deze niet ter discussie staat. Hij heeft immers de onderscheiding niet aan zichzelf toegekend en zo getalenteerd als hij is, zou hij in de loop van zijn leven ook vanzelf voor deze onderscheiding in aanmerking hebben kunnen komen”, zegt de PALU verder.

Maar het lijkt volgens de partij erop dat het toekennen van deze hoogste onderscheiding aan een NDP-topper minder te maken heeft met de Hindostaanse Immigratie of met een bijdrage aan de Surinaamse samenleving, dan wel met de politieke agenda van de president zelf. “Want laat het duidelijk zijn, in het verlengde van de redenering van de president, zouden anderen die jaren een veel grotere bijdrage geleverd hebben binnen CUS en de herdenking van de Hindostaanse Immigratie, eerder in aanmerking moeten komen voor een onderscheiding. Maar als we toch een vicepresident decoreren voor zijn prestaties, zou dit niet een mooie gelegenheid zijn geweest om bijvoorbeeld de vorige vicepresident Robert Ameerali, te decoreren”, vraagt de PALU.

Zij meent dat de Nickeriaan, Robert Ameraali, ook een van de nazaten is van de Hindoestaanse Immigranten, die de Kamer van Koophandel en Fabrieken jaren heeft geleid en mede heeft omgevormd tot de professionele organisatie welke het nu is.

“Ameerali die zijn krachten als vicepresident aan het land heeft gegeven en tijdens Bouterse-1 een van de drijvende krachten was, achter de daadwerkelijke uitvoering van het sociaal akkoord, wat heeft geresulteerd in de basiszorg, nationale pensioen en minimumloon, wat nu in handen van de NDP-leiders Bouterse en Adhin kapot is gegaan. Gegeven dit laatste kan Ameerali natuurlijk niet gedecoreerd worden, want dat zou teveel de aandacht vestigen op een erg zere plek. Dan maar Adhin decoreren. Dat geeft bovendien een steuntje in de rug wanneer hij straks bij de verkiezingen in 2020 als ‘de nieuwe leider van de NDP, de NDP-lijst zal moeten aanvoeren”.

Het wordt volgens de PALU wel duidelijk dat met dit soort politiek misbruik de waarde van onze nationale decoraties ernstig wordt gedevalueerd. “Maar meer nog, deze vorm van misbruik maken van de positie van de president in het voordeel van de eigen politieke partij, ondermijnt onze constitutie verder. De oude politieke cultuur die ongelijke kansen creëert voor mensen wordt zo op vernieuwde wijze voortgezet”.(GFC)