PALU: meer samenhangend beleid nodig in gezondheidszorg

Het brengt ons nergens om met polariserende standpunten te komen, niet in de politiek, en zeker ook niet in de gezondheidszorg. De regering zal er goed aan doen om eindelijk te komen met een lange termijn beeld (ook) voor de gezondheidszorg. Een meer samenhangend kort en middellang beleid van daaruit zal geformuleerd moeten worden hoe dat lange termijn beeld concreet ingevuld zal worden. Door het ontbreken hiervan wordt momenteel op een verkeerde wijze gekeken naar het oplossen van problemen die zich nu aandienen onder andere door de financiële crisis, laat de PALU optekenen.

Met de lange termijn visie zou volgens de partij meer eenheid gecreëerd moeten worden over de richting waar we gaan met de zorg. Ook zou dan duidelijk zijn de (toekomstige) rollen die alle betrokken actoren te spelen hebben in de gezondheidssector.

Visie Basiszorgverzekering

De PALU heeft onder de vorige regering meegewerkt aan een Wet op de Nationale Basiszorgverkering die past in de lange termijn visie van de partij op de gezondheidszorg. Enerzijds streeft de partij volgens deze visie naar een accentverschuiving waarbij de gezondheidszorg steeds meer gericht wordt op de gezonde Surinamer (preventieve zorg), waarbij, als de Surinamer toch ziek wordt, deze zo snel mogelijk gezond wordt gemaakt (curatieve zorg) om vervolgens gezond te houden.

Momenteel is de gezondheidszorg overwegend gericht op de zieke Surinamer en verdienen zorgverleners veel aan die zieke Surinamer. Ondanks dat volgens de Wet Basiszorgverzekering een deel van de betaalde maandpremie gereserveerd wordt voor de preventieve zorg, wordt nog steeds weinig beleid op dat vlak ontwikkeld.

Anderzijds voorziet de PALU in deze visie dat de financiering van de totale kosten van sociale zorg opgebracht moet worden door de economische activiteiten van de gehele samenleving. Dit betekent dat investeringen in de zorgsectoren hand in hand moeten gaan met investeringen in de reële sfeer. De kosten van niet alleen de gezondheidszorg, maar ook van de sociale zorg, kan alleen duurzaam gefinancierd worden indien dit gekoppeld worden aan de verdiensten in een duurzaam ingerichte Surinaamse economie.

Brandjes blussen

Vandaag de dag lijkt het erop alsof de regering is afgestapt van de bovenstaande lange termijn gedachte tijdens de vorige regering. Mogelijk door de financiële problemen van de overheid lijkt het beleid op dit moment slechts gericht op de korte termijn. Het komt over alsof er brandjes geblust wordt. En daar waar de minister wel bezig is met middellange termijn beleid zoals het automatiseringsproject van de huisartsen, vragen een heleboel deskundigen zich terecht af wie ervan beter wordt en waar het de gezondheidszorg naartoe zal brengen. Ook de gesprekken en onderhandelingen met de verzekeraars, ziekenhuizen, artsen en specialisten worden te eenzijdig gevoerd alsof het slechts gaat om ‘geld’ en ‘financiering’.

Integrale benadering

Een integrale lange termijn benadering van de Surinaamse economie, waarbij ook de (her)inrichting van de gezondheidssector moet worden meegenomen, zou allang alle neuzen één richting doen wijzen. Bovendien zou er perspectief zijn waardoor de rust sneller zou zijn teruggekeerd. Dat er een scheefgroei is ook in de gezondheidszorg, is allang bekend.

De oorzaken hiervan zijn velerlei waarvan zeker ook een gebrek aan (consistent) overheidsbeleid er één is. Een zondebok nu zoeken verergert slechts deze situatie en komt over alsof de regering verdwaald is. Terwijl het aandragen van oplossingen binnen de gezondheidszorg die perspectief bieden op blijvende verbetering op lange termijn nu beter op zijn plaats is.(GFC)

Overige berichten