PALU-lid Gonsalves stelt SRD Corona-obligatielening voor

GFC NIEUWS- Tijdens de behandeling van de Wet Uitzonderingstoestand dinsdagavond in DNA heeft de PALU bij monde van Cleon Gonsalves Jardin de Ponte de instelling van een Corona-fonds voorgesteld met de uitgifte van een SRD obligatielening.
Hiermee kan de bevolking die hard geraakt wordt met de COVID-pandemie ondersteund worden. De PALU was voorts van mening dat er geen wet noodzakelijk is om de uitzonderingstoestand uit te roepen zoals voorgesteld. De Grondwet schrijft namelijk voor dat tijdens een uitzonderings- of noodtoestand een Nationale Veiligheidsraad het bestuur van het land overneemt.
Deze raad wordt voorgezeten door de President. In de ingediende wet uitzonderingstoestand zal een Crisis Managementteam aan het werk gezet worden onder leiding van de vicepresident. Dit orgaan kent de Grondwet niet. Samen met de regering is reeds een Crisis Managementteam zeer succesvol aan het werk binnen de huidige wettelijke voorschriften. Bovendien is het onduidelijk op basis van welke criteria de uitzonderingstoestand wordt uitgeroepen, maar meer nog, wanneer die zal worden opgeheven, haalde Gonsalves aan.
Volgens Gonsalves begint het zo langzamerhand tot eenieder door te dringen dat de corona-crisis alle Surinamers raakt. De effecten zijn niet alleen op het gebied van de gezondheid, maar deze crisis raakt ook de economie erg hard.
De regering zal er niet aan ontkomen om al op korte termijn hulp te bieden aan grote groepen in de samenleving, of het nou gaat om arbeiders, landbouwers, grote en kleine ondernemers, werklozen, daklozen. Echter, vanuit de stelling dat deze crisis ons allemaal raakt, roept de PALU-parlementariër de samenleving op om het niet alleen aan de regering overlaten om oplossingen te bedenken. “Het hoofd bieden aan de gevolgen van de pandemie zal enorm veel geld kosten. In andere landen zullen overheden ook tot nog toe ongekende bedragen in de economie moeten pompen, waarvan veel geleend geld. De landen met grotere en sterkere economieën zullen hier mettertijd wel uitkomen. In Suriname leeft de vrees dat de regering de geldpers ongeremd zal aanzetten om in deze enorme geldbehoefte te voorzien, vooral met de macht die het krijgt met de Uitzonderingstoestand”, aldus Gonsalves.
Het voorstel van de PALU komt erop neer om af te zien van het uitroepen van de uitzonderingstoestand en een fonds in te stellen binnen de huidige wettelijke voorzieningen. Dit voorstel houdt in dat de regering een obligatielening uitgeeft in SRD’s tegen een flinke rente en met een looptijd van tussen de 5 en 10 jaar, zogenaamde Corona-certificaten.
De PALU-parlementariër is van mening dat als de overheid bereid is om 12 en 13% rente te betalen bij andere obligatieleningen, dan kan er geen bezwaar tegen bestaan om hier 15% of meer rente aan te bieden. Hiermee zal de regering tenminste een deel van het enorme bedrag kunnen binnenhalen dat nodig is voor de ondersteuningsactie zoals hierboven aangehaald. Daarnaast zullen door deze actie voor hetzelfde bedrag SRD’s uit roulatie worden gehaald, wat weer de druk op de dollarkoers zal verminderen.
Het zal aan de regering liggen wat zij met dit voorstel wil doen. In elk geval wil de PALU op deze manier, vanuit een constructieve opstelling meedenken om de gevolgen van de crisis voor de samenleving te verminderen, meent Gonsalves.

Overige berichten