fbpx

PALU: Koers niet te houden zonder meer dollarinkomsten

GFC NIEUWS- De regering heeft een keuze en staat niet met de rug tegen de muur.
Als de huidige devaluatie niet snel ondersteund wordt met meer verdiensten aan US Dollars zal ook de nieuwe koers van 14.018 en 14.29 voor de US Dollar niet te houden zijn.
Volgens de PALU verschuift de regering de aandacht naar het simpelweg boekhoudkundig in evenwicht brengen van de overheidsbegroting. Ook als de regering het voor elkaar krijgt om US$2 miljard te lenen uit de olievondsten zal dit vervolgens verdwijnen in een bodemloze put met deze gedachten.
De ervaringen uit het verleden en zeker uit de voorgaande NDP-regering hebben geleerd dat alleen met deze maatregelen de stabiliteit kort zal zijn. De fiscale maatregelen en devaluatie van de SRD die zijn of zullen worden afgekondigd zullen wederom de samenleving in een diep dal werpen zonder een vooruitzicht op verlichting.
VHP-planlag niet klaar
Het is inmiddels overduidelijk dat het beloofde VHP-plan van herstel niet klaarlag ondanks dat er tientallen deskundigen in het binnen- en buitenland eraan gewerkt zouden hebben. Dit blijkt vooral uit aangekondigde maatregelen als de solidariteitsheffing die weer worden aangehouden en volgens eigen zeggen van de regering inmiddels zelfs overbodig lijkt te zijn.
Terwijl nu verkondigd wordt door de regering dat de komende begrotingen een tekort zal hebben van niet meer dan 3% van het BBP, wordt tegelijkertijd een wijziging van de Wet op de Staatsschuld ingediend om vele malen dat percentage te mogen lenen. Weer erg tegenstrijdig wordt daar bovenop aangegeven dat de COVID-maatregelen van SRD1.5 miljard (5% van ons BBP) monetair gefinancierd zullen worden.
Het overgrote deel van de aangekondigde COVID-maatregelen zullen slechts consumptief besteed worden. Met andere woorden, meer SRD’s in de samenleving terwijl er niet meer US Dollars ertegenover staan. Dit betekent dat de huidige gedevalueerde koers niet te houden zal zijn in de komende maanden. Het gepresenteerde pakket voor stabilisatie blijkt nu te bestaan uit losse maatregelen die niet zonder meer tot de beoogde stabilisatie zullen leiden indien er niet meer maatregelen worden genomen.
Productie nu al hard getroffen
De PALU verzoekt de regering nu geen maatregelen te nemen die haar eigen doelen van groei en ontwikkeling op de middellange en lange termijn juist ondermijnen, voor zover die bestaan. Zo zullen de vele maatregelen die nu afgekondigd worden de toch al noodlijdende productie enorm hard raken. De brandstofprijs is omhooggegaan, de kosten van inputs zullen daarna driedubbel in prijs stijgen door de gestegen brandstofprijs, de devaluatie en de verhoging van OB. De afgekondigde maatregelen kunnen daarom slechts bestempeld worden als ondoordacht, onsamenhangend en weinig perspectief biedend. De samenleving wordt in een diep dal gegooid en gevraagd om in te leveren zonder dat er zicht is op wanneer zij uit dat diepe dal zal klimmen.
Meer werkgelegenheid en productie scheppen
De PALU heeft tijdens de verkiezingen reeds duidelijk gemaakt een voorstander te zijn van korte termijn maatregelen in samenhang met maatregelen die gericht zouden moeten zijn op het stimuleren van de productie op lange termijn. Deze benadering had reeds in de eerste zes maanden tot duurzame stabilisatie geleid. Zo had in de genoemde monetaire en fiscale maatregelen van de huidige regering gemakkelijk voorzieningen kunnen worden getroffen voor de productie-ondernemers.
Tegelijkertijd had de regering leningen kunnen nemen voor investeringen in productieprojecten voor het creëren of het behoud van werkgelegenheid voor met name jongeren en meer productie. Alle landen in de wereld die momenteel hard geraakt worden door de COVID-crisis zijn drukdoende deze formule toe te passen.
Alleen in Suriname nemen de beleidsmakers onvoorbereid maatregelen die later weer worden teruggedraaid. Alleen in Suriname devalueert de minister van Financiën, zegt dat het niet zal leiden tot grote prijsstijgingen en een dag later gaan de brandstofprijzen met bijna 50% omhoog die een kettingreactie aan prijsverhogingen zullen veroorzaken. Ook voor wat dat betreft gaat de huidige VHP-regering steeds meer gelijkenissen vertonen met de voorgaande NDP-regering.
Progressieve Arbeiders en Landbouwers Unie

BEKIJK OOK
"De relatie met Guyana lijkt een beetje troebel, want men wil vissen in ons water"