PALU in open brief aan president Santokhi: Wat wordt uw beleid als de US Dollar keldert?

Dollars koffer

INGEZONDEN– Doordat de Amerikaanse Centrale Bank (FED) in de afgelopen twee tot drie jaar zoveel geld heeft bijgedrukt om de uitgaven van de overheid te dekken, vrezen experts dat de Amerikaanse dollar (USD) binnenkort ernstig in waarde zal dalen.

Hiermee samenhangend spelen ook de kwesties van de BRICS-landen en de digitale dollar die de FED op korte termijn wil invoeren, in plaats van de papieren dollar die we nu kennen. Experts over de hele wereld maken zich ernstig zorgen over de mogelijke gevolgen van deze twee zaken.

In een Open Brief heeft de PALU-leiding gemeend een aantal cruciale vragen te moeten stellen aan president Santokhi over de inzichten en het beleid van de regering in deze zaken.

Volgens internationale deskundigen, waaronder ook vooraanstaande Amerikaanse financieel experts is het niet zozeer de vraag OF, maar WANNEER de crash van de dollar zal plaatsvinden.

Het feit dat de USD de internationale handelsmunt bij uitstek is zal een plotselinge sterke waardedaling van deze munt ernstige gevolgen kunnen hebben voor alle landen die de USD gebruiken of die hun munt daaraan hebben gekoppeld.

De PALU is van mening dat de discussie over dit onderwerp al zo lang gaande is, dat de Surinaamse regering er onderhand ook wel aandacht aan moet hebben besteed. De partij vraagt zich af welk beleid de regering hierop zal loslaten.

OOK INTERESSANT
Ouders woedend op tatoeëerder nadat 16- jarige dochter met grote tatoeage op arm thuiskomt

Aandacht wordt gevraagd voor de kwestie van de BRICS-landen die steeds meer ertoe overgaan om in elkaars valuta handel te drijven en nieuwe internationale financiële instituten op te zetten. Een groter wordend deel van de wereldhandel waaronder ook de oliehandel hanteert niet meer de USD als betaalmiddel.

Een ander belangrijke zaak die in het schrijven aan de President aan de orde wordt gesteld is het verschijnsel van de CBDC. Dat is een soort crypto munt, maar dan uitgegeven en gecontroleerd door de Centrale Banken zelf, de zogenaamde Central Bank Digital Currencies.

Dit komt dan in de plaats van het papiergeld. De haalbaarheid en de werking van zo een CBDC wordt door vele overheden over de hele wereld bestudeerd. Intussen zijn voor een aantal van deze CBDC’s al data gesteld voor wanneer die zullen worden ingevoerd.

De Amerikaanse FED is in de fase dat al in juli aanstaande zal worden ‘proefgedraaid’ met een soortgelijke dienstverlening als die welke nodig zal zijn bij de invoering van de CBDC. Bij dit ‘proefproject’ dat FED-now wordt genoemd, zijn meer dan 120 Banken en financiële dienstverleners betrokken.

OOK INTERESSANT
23-jarige bezoeker die drugs het cellenhuis poogde binnen te smokkelen aangehouden

Met de invoering van de CBDC moet volgens analisten papiergeld volledig komen te vervallen. Er zijn aan deze kwestie nog veel meer haken en ogen.

Ook de Europese Unie (EU) is druk bezig te experimenteren met een eigen digitale munt, terwijl we zien dan instanties als het IMF zich intensief met deze materie bezighouden.

De PALU wil van de President daarom weten welk beleid de Surinaamse regering hierop zal loslaten en hoe een en ander ons dagelijks leven zal beïnvloeden. Wat zal er bijvoorbeeld gebeuren met pensioengelden die in het buitenland belegd zijn of met geld van spaarders?

Gegeven alle onzekerheden die kleven aan deze zaken stelt de partij aan de president voor om de inkomsten uit de goudsector vanaf nu in goud te ontvangen in plaats van in USD. En hoewel dit om andere redenen allang had moeten gebeuren lijkt het beter om er nu alsnog aan te beginnen.