PALU in brief aan president: stop afpersing door banken

De PALU heeft in een open brief aan de President gevraagd om op te treden tegen de ongebreidelde vorm van afpersing van de gemeenschap door de Bankinstellingen in ons land. Het blijkt namelijk dat de banken naar willekeur allerlei tarieven hebben ingevoerd en of verhoogd, om meer geld uit de zakken van cliënten te kloppen. Opvallend bij dit alles is dat er niet één lijn te trekken is in deze kostenverhogingen, vindt de partij.

“Het lijkt erop dat de banken bezig zijn met een soort inhaalslag om de verliezen te compenseren die zij in de afgelopen jaren hebben geleden, en waar zij de regering voor aankijken”.

Terwijl burgers en bedrijven steeds meer moeten betalen voor de diensten bij bankinstellingen, zwijgt de regering en zo ook de Centrale Bank van Suriname. De PALU vindt dat de president hiertegen moet optreden en de samenleving moet beschermen tegen de willekeurige acties van de bankinstellingen.

PALU aan de president: “de vraag die rijst president, is waarom de strengere maatregelen nu plotseling na al die jaren in één keer doorgevoerd moeten worden, met als gevolg dan de genoemde extra kosten voor de samenleving, in een tijd dat je samenleving het juist extra moeilijk heeft. Maar vooral ook, waarom bij de ene Bank de procedures en regels anders zijn dan bij andere Banken. Hoeven sommige Banken dan niet te voldoen aan de internationale regels die hier en daar als argument worden aangehaald?

Een ander argument dat aangevoerd wordt door de banken is dat men stelt dat de samenleving op deze manier gestimuleerd moet worden om steeds meer digitaal te betalen. Contante betalingen moeten zo naar een minimum gebracht worden in de samenleving. Is het u bekend president, dat dit proces in andere landen tientallen jaren heeft gekost? Immers, niet alleen moeten nieuwe wetten en regelgeving dit ondersteunen, ook het ontwikkelen en implementeren van technische oplossingen die door alle banken ondersteunt worden heeft gemaakt dat dit een proces is geweest van vele jaren.

Maar terwijl dit als argument van digitaal betalen wordt aangedragen, wordt tegelijkertijd door sommige Banken kosten in rekening gebracht voor online en girale overmakingen. President, waarom moet dit nu in Suriname ‘geperst’ worden in slechts enkele weken, terwijl nog de nodige randvoorwaarden ontbreken. De aangevoerde argumenten zijn hoe dan ook niet steekhoudend.

Geruchten doen inmiddels de ronde dat de Banken deze kosten zouden hebben ingevoerd om de verlieslatende kredieten van de afgelopen jaren enigszins te compenseren. De kosten zouden per Bank per jaar enige tientallen miljoenen extra opleveren. De uitgezette kredieten zouden met name verlieslatend zijn geworden vanwege het slechte financieel-economisch beleid van de regering.

Dienstverleners zouden te laat of niet worden uitbetaald door de regering zodat zij hun verplichtingen niet meer kunnen nakomen naar de Banken. Enkele bedrijven zouden hun deuren al hebben moeten sluiten. Dit laatste is algemeen bekend.

President, moeten wij het feit dat uw regering niet optreedt vertalen als dat u en uw regering dit oogluikend toestaan om zodoende de Banken in de gelegenheid willen stellen om de verliezen van de afgelopen jaren te compenseren?

Zijn u en uw regering zich er dan wel van bewust dat die compensatie plaatsvindt door afwenteling van de kosten op de schouders, zo u wilt de ruggen, van de samenleving die het toch al zo moeilijk heeft? Wat wij als PALU van u vragen is dat u optreedt tegen deze ongebreidelde vorm van afpersing door de banken en de gemeenschap daartegen beschermt”.(GFC)