fbpx
Facebook Pagelike Widget

PALU: gijzelt de regering de NDP-fractie?

Nu de regering kenbaar heeft gemaakt dat de onrealistische begrotingen ongewijzigd zullen worden aangehouden, lijkt de regering de eigen NDP-fractie “in gijzeling” te nemen, vindt de PALU.

Dit was namelijk het standpunt van de toenmalige NDP-fractieleider Misiekaba als antwoord op het standpunt van de PALU dat het aan de 26 zetels van de NDP ligt om de begrotingen te wijzigen. De PALU-fractie heeft bij monde van assembleelid Cleon Gonsalves tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen een voorstel uit 2014 weer ingediend om de begrotingen van de Staat fundamenteel te wijzigen.

Gonsalves stelde toen dat het aan de NDP-fractie ligt om de voorgestelde wijzigingen over te nemen. Misiekaba nam toen het standpunt in dat de PALU daarmee de NDP “in gijzeling” wilt nemen. Hoe de NDP-fractie het draait of keert, het ligt nu ook weer aan haar om de begrotingen 2019 te wijzigen. Dit stelde Cleon Gonsalves in de tweede ronde van de begrotingsbehandelingen.

Ook nu weer hebben de leden van de NDP de begrotingen bekritiseerd. Het is keer op keer gebleken dat het volk deze kritieken kennelijk niet serieus moet nemen. De kwesties die zogenaamd vanuit de NDP zijn bekritiseerd, maar die toch doorgang hebben gevonden, stapelen zich intussen op.

Of het nou was bij de Suralco kwestie, of de kwestie van devaluatie die niet zou komen, de kwestie van de samenwerking met het IMF, of de kritieken op het anti-corruptie beleid. Achteraf ging de NDP-fractie doodgewoon achter de regering staan. Ook bij de begrotingen over het dienstjaar 2019 is de verwachting dat de NDP-fractie met geen of minimale wijzigingen zullen komen. De president heeft duidelijk de NDP-fractie met haar kritieken wederom voor “schut” gezet. Hoe de NDP leden zich voelen of niet voelen, met 26 zetels bepalen zij wat er aangenomen wordt in DNA.

De kritieken van de PALU op de begrotingen 2019 zijn principieel. In de begrotingen zijn namelijk wederom leningen als inkomsten worden geboekt om zo het begrotingstekort over het dienstjaar 2019 van 26.4% te manipuleren naar een “acceptabel” tekort van rond 5%.

Ook de inmiddels ingediende nieuwe Comptabiliteitswet gaat hier niet op in. Indien de begroting 2019 wordt uitgevoerd zoals het er nu voor staat, zullen de financiële gevolgen voor de bevolking ongekend negatief zijn. Er zal weer ingeteerd worden op de monetaire reserves en of enorme dure leningen moeten worden genomen om de grote tekorten te dekken. De staatsschuld zal stijgen van SRD32 000 per hoofd van de bevolking naar meer dan SRD48 000 per hoofd van de bevolking. De verwachting is dat de koers wederom zal stijgen na 2020 zoals dat heeft plaatsgevonden na de verkiezingen van 2015.

Het is volgens de PALU duidelijk dat de NDP er alles aan doet om de eigen partijpolitieke belangen in de komende verkiezingen veilig te stellen met de enorm hoge begroting over het dienstjaar 2019. Er is geen enkel andere reden om de begrotingen met een record tekort van SRD8.8 miljard aan te houden. Het volk zal de dupe worden van de eigen belastinggelden die gebruikt zullen worden om de partijbelangen veilig te stellen zoals tijdens de “oude politiek”.

De uitgaven om het volk toch op het laatste moment met populistische projecten tevreden te stellen, zullen uiteindelijk hard terugslaan op de koers van de SRD en het stijgen van de kosten van levensonderhoud.

Meer nieuws

7 nieuwe coronagevallen erbij

GFC NIEUWS- Dinsdag testten 7 personen positief op Covid-19. Paramaribo noteert 6 nieuwe besmettingen en Wanica 1.

BOG houdt drive- thru-uitreiking

GFC NIEUWS- Ter afsluiting van de training Basis Psychosociale Vaardigheden voor COVID-19 hulpverleners heeft er een drive-thru uitreiking plaatsgevonden.

Dringende aanpak natte infrastructuur Saramacca

GFC NIEUWS- Tijdens een spoed onderhoud tussen het DNA-lid Radjendre Debie en districtscommissaris Sherin Bansi-Durga van Saramacca met de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij…

Geen nieuwe Covid-gevallen maandag

GFC NIEUWS- Al twee dagen op rij is niemand positief getest op Covid-19. Het voorbije etmaal zijn 23 testen uitgevoerd en testte iedereen negatief.

Achaibersing buigt zich over knelpunten BBGO

GFC NIEUWS- Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning heeft zich samen met het bestuur van de Bond voor Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO) gebogen…

BEP brengt bezoek aan Kwinti en Pamaka Gaaman

GFC NIEUWS- Een delegatie van de politieke partij BEP onder leiding van voorzitter Ronny Asabina heeft op Onafhankelijkheidsdag een kennismakingsbezoek gebracht aan de pas beëdigde…

Succesvolle launch NPS Global Village

GFC NIEUWS- Op initiatief van afdeling Nederland van de Nationale Partij Suriname (NPS) is recent tijdens een virtuele kick-off meeting de NPS Global Village gestart.

Vergunning City Change opgeschort

GFC NIEUWS- De Centrale Bank van Suriname heeft conform artikel 38 lid 2 Wet Toezicht Geldtransactiekantoren 2012 de door haar aan City Change, gevestigd aan…