fbpx

PALU: gewijzigde inzichten juist, maatregelen onsamenhangend

De aangekondigde maatregelen om de financiële crisis het hoofd te bieden zijn teveel in de belastingsfeer om de inkomsten te verhogen en zijn ook nog erg onsamenhangend. Zo reageert PALU-ondervoorzitter en ex-assembleelid Henk Ramnandanlal op de aankondiging van de regering om de begrotingen te wijzigen.

Na jaren kritiek te hebben geleverd, juicht hij het toe dat leden van De Nationale Assemblee inzichten overnemen met betrekking tot de onjuiste wijze waarop we beleid plannen en begrotingen opstellen.

Zeker de oproep van leden van de NDP-coalitie en de oppositie om meer ‘realistisch’ te begroten ziet hij als een stap vooruit. “Maar het is te betreuren dat oplossingen voor de huidige financiële crisis vanuit de regering slechts gezocht worden in inkomstenverhogende belastingmaatregelen. De oproepen van de PALU zoals laatstelijk weer in DNA om tot een samenhangende aanpak te komen samen met de sociale partners is helaas nog onvoldoende doorgedrongen”, aldus Ramnandanlal.

De aangekondigde maatregelen om de financiële crisis het hoofd te bieden, zijn teveel in de belastingsfeer om de inkomsten te verhogen en zijn ook nog erg onsamenhangend. Zo zijn de invoerrechten op kip verhoogd wat op zich positief is, meent hij. “Maar tegelijkertijd zien wij dat inputs voor de pluimveesector oneigenlijk zwaar belast worden waardoor de kostprijs van lokale kip omhoog gaat. Tegelijkertijd wordt aan importeurs de vrije hand gegeven om in het buitenland zwaar gesubsidieerde kip en kipdelen te importeren in grote hoeveelheden, waardoor de prijs weer omlaag duikt”.

Hierdoor worden volgens Ramnandanlal lokale kipproducenten onnodig weer in een nadelige concurrentiepositie gebracht. De samenhang in de genomen maatregelen om de lokale productie en werkgelegenheid te stimuleren, is daarmee zoek. Het is volgen hem duidelijk dat het regeerbeleid lange termijn toekomstperspectief ontbreekt waardoor er geen samenhang is in de maatregelen.

De financiële crisis kan volgens de PALU slechts duurzaam tegengegaan worden door een lange termijn doel neer te zetten voor de economie en de sociaal- maatschappelijke ontwikkeling. Vervolgens moet de regering een middellange termijnplan opstellen, korte termijn maatregelen en prioriteiten formuleren samen met maatregelen die op lange termijn hun effecten zullen hebben.

BEKIJK OOK
NDP: Nu in gesprek gaan met president zinloos en tijdverlies

De korte termijn maatregelen mogen de lange termijn doelen dan niet in de weg staan. Vanuit deze benadering mag als voorbeeld genoemd worden de Rij- en voertuigenbelasting die geïntroduceerd worden. Vrachtvoertuigen die voor de productie zo belangrijk zijn, zullen bijna SRD5000 per jaar betalen.

Bovendien betalen de eigenaren van vrachtvoertuigen meer government – take op brandstof vanwege hun meerverbruik. De productie die op langer termijn niet alleen werkgelegenheid zal brengen, maar ook meer inkomsten voor de staat, wordt onnodig beperkingen opgelegd.

Samenhangende investeringen

Op dit moment ontbreken vooral samenhangende investeringen om de duurzame productiesectoren zoals toerisme, agrarische sector en diensten tot ontwikkeling te brengen. Deze inzichten zijn reeds door de PALU op diverse momenten van ‘hearings’ naar voren gebracht. Ook onlangs tijdens de begrotingsbehandelingen is de regering opgeroepen om dit te doen samen met de sociale partners.

PALU – assembleelid Gonsalves deed een concreet suggestie om de overheidsuitgaven te saneren door overtollige ambtenaren een goed alternatief aan te bieden in de particuliere productiesector. Met een samenhangend plan om de duurzame productie te stimuleren kunnen ook de door de IsDB beloofde leningen van US$1.8 miljard dan aangesproken worden.

Inmiddels zijn we 3 jaren verder sinds het aantreden van deze regering en we horen continu ‘moni no de’. Deze potentiële bron van inkomsten en een alternatief om de overheidsuitgaven omlaag te brengen is nog steeds in onvoldoende mate aangesproken doordat de regering kennelijk weigert haar huiswerk te maken door ad-hoc beleidsinzichten.(GFC)