fbpx

PALU: geen oppositie en coalitie in kwestie Alcoa

Voor de PALU is er in de kwestie van Suralco/Alcoa geen coalitie of oppositie. “Dit is een nationale zaak en moet ook als zodanig worden benaderd. Indien dat onderscheid dan toch speelt, dan moeten we het met elkaar eens zijn dat het de coalitie is die hier de boventoon voert”, reageert de PALU naar aanleiding van een bericht in de media: ‘NPS neemt voortouw bundeling in Alcoa-kwestie’.

In dit artikel wordt de indruk gewekt dat er sprake zou zijn van een gezamenlijk optreden van oppositie partijen, onder coördinatie van de NPS. Dit is misleidend en misschien zelfs tegengesteld aan het nationaal belang van Suriname, voert PALU-voorzitter Jim Hok aan.

“De oppositie kan hoog of laag springen, maar het blijft de coalitie en daarbinnen de NDP met haar 26 zetels die zal bepalen of wij de Brokopondo Overeenkomst op een voor Suriname bevredigende manier zullen afhandelen”.

Het is daarom volgens Hok ook niet een correct idee om de acties van uitgerekend de oppositie te willen coördineren. De PALU zal zich daar niet voor lenen in deze nationale zaak. “Wij, PALU, hebben er juist behoefte aan om met alle partijen af te stemmen en informatie uit te wisselen, wat wij ook op eigen initiatief met de NPS hebben willen bereiken. Wij willen onze inzichten met alle partijen en groeperingen delen, maar in deze vooral met de mensen die de doorslaggevende stem hebben in De Nationale Assemblee. In dat verband stellen wij ons open voor en zoeken wij bewust contact met alle partijen”.

BEKIJK OOK
Kansarme vrouwen en tienermoeders krijgen vaardigheden arbeidsmarkt

De regering heeft een aantal misstappen gemaakt bij de afwikkeling van de Brokopondo Overeenkomst, maar vanuit De Nationale Assemblee kan de zaak nog gered worden, meent Hok. “Daarvoor moeten we wel alle neuzen in dezelfde richting krijgen. Daarbij moeten we vooral beseffen dat het nationaal belang in deze dient te gaan boven het partijbelang. Dat geldt zowel voor de coalitie als voor de oppositie”, besluit hij.