PALU gaat 2018 vastberaden tegemoet

De PALU gaat 2018 vol vertrouwen tegemoet en roept de hele Surinaamse gemeenschap op om dit ook te doen. “Dit zelfvertrouwen komt niet, omdat de partij ineens wonderen verwacht vanuit het regeerbeleid. Maar na gedegen studie meent de partij te hebben achterhaald wat de belangrijkste redenen zijn dat de ontwikkeling van Suriname sinds onze staatkundige onafhankelijkheid maar niet goed op gang komt”, haalt de partij aan.

Deze analyse is opgenomen in het PALU jubileumboek. Gewapend met deze nieuwe inzichten zou Suriname reeds op relatief korte termijn belangrijke successen kunnen boeken en een onderbouwd lange termijn ontwikkelingsplan kunnen uitzetten. Dit zegt de voorzitter van de PALU tijdens de traditionele Owru Yari van de partij.

Ommekeer beleid

Het is volgens de PALU jammer om te constateren dat de regering geen daden voegt bij de woorden ‘om het samen te doen’ en te weinig luistert naar de kritieken, ook uit de eigen gelederen. Het is volgens haar daarom niet verwachtbaar dat plotseling een zodanige ommekeer in benadering zal ontstaan in het gevoerd beleid, waardoor het uitzicht verbetert om op eigen kracht uit de huidige financiële economische crisis te geraken.

Ook vanuit grote delen van de oppositie is niet te verwachten dat er plotseling inzichten zullen worden gepresenteerd die de hoop op een structurele verbetering van onze nationale ontwikkeling kunnen vergroten. Alles wat er tot nog toe door de oppositie is gepresenteerd is al of niet terechte kritiek op de regering en het beleid. “Maar de blote bewering dat zij het beter zouden doen dan de huidige regering biedt geen enkele garantie daartoe. Die bewering kan maar niet worden onderbouwd. Bovendien wordt het vertrouwen in die partijen ook niet versterkt als we kijken naar de periode waarin de huidige oppositiepartijen in de regering zaten”.

Eigen sterkten en zwakten

De PALU is de mening toegedaan dat een lange termijn ontwikkelingsplan voor Suriname slechts gebaseerd kan zijn op een diepgaande bestudering van de ontwikkelingen vanaf 25 november 1975 tot heden. Slechts hierdoor kunnen wij ons bewust worden van onze eigen sterkten en vooral zwakten en daaraan werken. “Maar ook moeten we alle andere krachten identificeren die er voor verantwoordelijk zijn dat wij de doelen van de onafhankelijkheid bij lange na niet hebben gehaald. We moeten nagaan hoe die externe krachten werken en hoe wij als Surinamer effectief tegenwicht kunnen bieden”.

Zelf begint de PALU deze maand met een nieuwe kadertraining. Zoals eerder is aangegeven bij de viering van het 40-jarig bestaan van de partij in maart 2017, is deze training ook open voor personen die niet rechtstreeks bij de partij zijn betrokken. Ook opent de PALU nog deze week op haar website en via Facebook de mogelijkheid voor alle Surinamers om actief bij te dragen aan de aanpak van problemen op lokaal niveau.

Onafhankelijkheid op eigen kracht

De PALU roept de hele gemeenschap op om, hoe moeilijk dat soms ook kan zijn door de dagelijkse zorgen, zich niet te laten afleiden van het idee dat in de eerste plaats wij Surinamers zelf verantwoordelijk zijn voor onze eigen ontwikkeling. “Geen enkel ander land gaat, kan of mag die verantwoordelijkheid van ons overnemen. Toegegeven, wij zijn nog ver van de doelen van onze onafhankelijkheid. Maar nu we weten dat en hoe wij daarbij zijn gemanipuleerd mag niets ons tegenhouden om met nieuwe moed en met gezamenlijke inspanning onze doelen wel te realiseren. Het is de hoogste tijd om samen de onafhankelijkheid te voltooien voor welvaart en welzijn voor een vrije Surinaamse natie”, aldus de PALU.(GFC)

Overige berichten