fbpx

PALU: eensgezindheid belangrijk voor duurzame ontwikkeling

Na onafhankelijkheid is eensgezindheid in onze lange termijn ontwikkeling de belangrijkste randvoorwaarde om duurzame ontwikkeling tot stand te brengen voor het Surinaamse volk. Dat kwam naar voren in het afgelopen weekend tijdens een bijzondere studiedag met jonge kaderleden, aspirant kaderleden en enkele genodigden van de PALU.

Tegen de achtergrond van 42 jaar Staatkundige onafhankelijkheid van Suriname is deze studiedag gehouden, mede als inleiding op de komende kadertraining van de partij.

Bevrijdingsstrijd

Het groot verschil is volgens de PALU duidelijk geworden tussen de manier waarop Suriname de onafhankelijkheid heeft gekregen en hoe dat bij andere ex-koloniën in de wereld is gegaan. Als case-study is het geval van Mozambique behandeld.

Mozambique werd in 1975 onafhankelijk, na zo’n 400 jaar gekoloniseerd te zijn geweest door Portugal. Die onafhankelijkheid was het resultaat van een bevrijdingsoorlog die gedurende 15 jaar bevochten is onder leiding van de bevrijdingsbeweging FRELIMO.

Het werd duidelijk dat het Mozambikaanse volk hele grote offers heeft gebracht voor haar vrijheid. Maar het was kennelijk dan toch niet voor niets. Want tijdens die bevrijdingsoorlog ontstond er in de bevrijde gebieden toch wel een betrekkelijk grote eensgezindheid onder het volk.

Ook moest men toen al in de gebieden die onder controle van het FRELIMO stonden, experimenteren met toekomstige vormen van bestuur, beleid en regelgeving, terwijl bijvoorbeeld de traditionele rol van vrouwen compleet veranderde.

Hun strijd resulteerde tevens steeds meer in een besef van wat men met het land wilde en wat men beslist niet wilde. De nieuwe samenleving waar men naar streefde kreeg in de bevrijde gebieden al vorm. Op het moment van de afgedwongen onafhankelijkheid had dat volk al een vrij goed beeld van welke koers men op wilde met het bestuur en de inrichting van het land.

Toekomstvisie noodzakelijk

De verschillen met Suriname zijn wat dat betreft overduidelijk geworden, meent de partij. “Voor onze onafhankelijkheid hebben wij zeker niet in die mate als in het geval van Mozambique strijd hoeven te leveren, in tegendeel wij hebben het cadeau gekregen van Nederland. En toch dachten wij Surinamers dat wij eenzelfde soort onafhankelijkheid hadden gekregen als bijvoorbeeld Mozambique.

Het is duidelijk dat wij achteraf nog een heleboel zaken zullen moeten invullen zoals de soort samenleving die wij willen bouwen, hoe ons bestuur eruit zou moeten zien en wat voor soort relaties wij willen met andere landen in de wereld. Met andere woorden, wij zullen voor ons als volk moeten neerzetten waarnaar toe we willen met ons land”.

Tijdens deze avond is er ook ruim aandacht besteed aan de individuele verantwoordelijkheid van kaderleden naar de samenleving en naar de partij toe. De aanwezigen waren zonder meer van mening dat zij niet werkloos zouden mogen toekijken, maar dat zij zichzelf en de partij gereed moesten maken om belangrijke verantwoordelijkheden binnen de samenleving op zich te nemen zodra die situatie zich zal voordoen.

PALU – voorzitter Jim Hok hield aan het eind van de avond de aanwezigen voor dat de eerstvolgende reguliere kadertraining uiterlijk medio januari 2018 van start zal gaan. De registratie daarvoor is reeds begonnen.(GFC)