PALU: DNA ten onrechte aan de kant gezet in kwestie Suralco

Naar aanleiding van berichten in de media dat de Suralco intussen is begonnen met de ontmanteling van de raffinaderij te Paranam heeft De Nationale Assemblee (DNA) de regering gevraagd om in DNA tekst en uitleg te komen geven. Het ziet er naar uit dat de regering een eigen pad opgaat met Suralco en dat zij daarbij DNA gewoon aan de kant heeft gezet.

De PALU maakt zich bezorgd over de situatie die ontstaat wanneer de regering als Uitvoerende Macht, zich niet langer stoort aan de mening van De Nationale Assemblee als Wetgevende Macht, wat bijvoorbeeld het geval zou kunnen zijn indien een onderhandelingscommissie in opdracht van de regering met de Suralco onderhandelt op basis van de door DNA afgewezen MoU.

DNA zal zich afvragen, namens wie deze commissie onderhandelt die zich overigens ook alleen maar druk lijkt te maken om de Afobakadam, hoe belangrijk dat ook is.

De PALU vindt dat als er dan toch onderhandeld met Suralco/Alcoa, terwijl dit bedrijf de Brokopondo-overeenkomst van 1958 op meerder manieren heeft geschonden, “waarom wordt er dan niet ook gekeken naar andere relevante zaken. Waarom wordt niet gekeken naar bijvoorbeeld, ontwrichting van hele leefgemeenschappen bij de aanleg van de dam, compensatie voor verloren arbeidsplaatsen, het onrechtvaardig uitmelken van het Surinaamse volk via stroomleveranties tot minimaal 2020? Hoe zit het met de garanties voor ex-werknemers van Suralco en hun gezinnen die vaak tientallen jaren van hun leven aan het bedrijf hebben gegeven”.

De PALU vindt ook dat er nadrukkelijker en met meer deskundigheid gekeken moet worden gekeken naar de levensgrote aansprakelijkheid die de Suralco/Alcoa heeft voor bekende maar ook voor nog te ‘ontkiemen’ bedreigingen van ons milieu als gevolg van hun industriële activiteit in de afgelopen 100 jaar?

De PALU zou er graag vanuit willen gaan dat deze kwestie, waarin een brede nationale opstelling vereist is, ook als zodanig zal worden benaderd door alle betrokken partijen en dat regering en DNA op een lijn weten te komen.(GFC)