fbpx

PALU: DNA niet uitgespeeld in kwestie Alcoa

In de samenleving overheerst het gevoel dat de regering de onderhandelingen met de Alcoa definitief heeft verknoeid en dat De Nationale Assemblee (DNA) in deze kwestie volledig machteloos aan de kant is gezet. De PALU is evenwel van mening dat DNA absoluut nog niet is uitgespeeld en dat het Surinaamse belang nog gered kan worden. De partij heeft in dit kader een open brief gericht aan de voorzitter van DNA waarin stappen die genomen kunnen worden, zijn opgesomd.

Het ziet er namelijk naar uit dat van de zijde van Alcoa de principes van het nationaal en internationaal zaken doen bewust zijn genegeerd. Het karakter van het beruchte MoU dat door DNA van tafel is geveegd, behelst namelijk een wijziging van de Brokopondo Overeenkomst (BO). De ALCOA is er zeer kennelijk bewust aan voorbij gegaan dat de regering niet de bevoegde partner is om wijzigingen in de BO aan te brengen, laat staan te beslissen over vroegtijdige beëindiging, meent de PALU.

`Nou is DNA natuurlijk niet de onderhandelingspartner van de Alcoa, maar de BO is bij wet vastgesteld en kan daarom ook alleen bij wet worden gewijzigd. Alvorens daarom akkoord te gaan met welke wijzigingsvoorstellen dan ook in de BO die de regering nog naar het parlement zal sturen, zal DNA een halt moeten toeroepen aan verdere uitvoering van de in het MoU onrechtmatig overeengekomen wijzigingen´.

Om dit te bereiken, adviseert de PALU om conservatoir beslag te laten leggen op alle tegoeden en bezittingen van het bedrijf in Suriname en daarbuiten. Daarmee kan worden voorkomen dat het bedrijf haar eigen bezittingen in waarde doet verminderen, nog voordat op een wettelijk correcte manier de BO is gewijzigd en de wijze van afwikkeling van aansprakelijkheden is vastgesteld. Het hele proces moet dus van voren af aan beginnen.

BEKIJK OOK
Belangrijke maatregelen in regeringsraad voor stabilisatie wisselkoers

Bij die nieuwe onderhandelingen zal volgens PALU naar een aantal zaken gekeken moeten worden. Het moet bijvoorbeeld heel erg duidelijk worden wat de Alcoa aan Suriname zal aanbieden ter compensatie van haar vroegtijdige vertrek uit Suriname. ´De Afobakakrachtcentrale is die compensatie beslist niet, omdat in de BO al is vastgelegd dat die ‘in goede staat’ aan Suriname moet worden overgedragen bij beëindiging van die BO´.

Ook dient juridisch sluitend te worden vastgelegd hoe het bedrijf haar verplichtingen nu en in de toekomst zal nakomen voor wat betreft de voorraden chemisch afval die hier en daar zijn opgeslagen en de gevolgen daarvan voor bijvoorbeeld de volksgezondheid. ´Ook mogen we niet vergeten, de belangen van al die medewerkers en hun gezinnen die in de loop van de tijd hun krachten hebben gegeven aan het bedrijf´.

PALU: ´DNA is nadrukkelijk nog niet uitgespeeld. Maar het zal er aan liggen of bij de coalitie de politieke wil en de durf bestaat om in het belang van Suriname de druk en chantage vanuit de eigen partij te weerstaan. Maar men dient te beseffen, dat indien die wil en die durf aanwezig is, dat daarmee uiteindelijk ook het gezicht van de regering en van Suriname als geheel zal zijn gered´, aldus Jim Hok, voorzitter van de PALU.(GFC)