fbpx

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/gfcnieu1/public_html/wp-content/themes/mts_newsonline/functions.php on line 175

PALU: Discussie monetaire financiering leidt aandacht af van werkelijke problemen

De discussie, of tekorten van de overheid die gedekt worden door leningen al dan niet monetaire financiering is, lijdt de aandacht af van het werkelijk probleem in het gevoerd beleid. De huidige inflatie en de afname van waarde van de Surinaamse gulden komt doordat de geleende gelden slechts gebruikt worden om consumptieve tekorten te dekken. Indien de geleende gelden geïnvesteerd zouden worden in de productieve sectoren om meer productie en werkgelegenheid te doen ontstaan dan zou de werking van de leningen minder negatief en mogelijk zelfs positief zijn en tot groei van de economie leiden, zegt Henk Ramnandanlal, ondervoorzitter van de PALU.

De discussie moet zich volgens Ramnandanlal richten op hoe we het beste de financiële crisis kunnen doorstaan en tegelijkertijd op de lange termijn groei van onze economie kunnen stimuleren. Landen kunnen een financiële crisis het beste het hoofd bieden door rechtstreeks te investeren in productiesectoren waarin potentie zit voor meer productie en werkgelegenheid. Door tegelijkertijd te investeren in infrastructuur zoals havens, water- en rijwegen die de productie ondersteunen kan de financiële crisis zelfs verkort worden.

Wat de regering de afgelopen drie jaren heeft gedaan is slechts geld lenen om, salarissen, subsidies en overige apparaatskosten te betalen. De gedane investeringen in infrastructuur waren bovendien niet gericht om productie te ondersteunen. En terwijl bestaande midden- en klein bedrijven en startende ondernemers juist ondersteund en gestimuleerd moesten worden met financiële middelen, is de overheid op de binnenlandse kapitaalmarkt de beschikbare hoeveelheid kapitaal aan het wegkapen door te lenen bij de banken, voert de politicus aan.

Negatieve werking

De ondernemers in de productie zijn volgens hem door het regeerbeleid in de afgelopen jaren driedubbel geraakt:

1. De toegenomen inflatie en verhoogde prijzen van inputs.

2. De verslechterende randvoorwaarden door geldgebrek voor het instandhouden van de bestaande productie, zoals slechte onderhoud van wegen en afwatering, verslechterende overheidsorganisatie, verzwakking van ondersteunende instituten en een stilstand op het gebied van nieuwe wetten en slechte implementatie van bestaande regelgeving.

OOK INTERESSANT
Wereldwijde vruchtbaarheidscrisis: economische impact van dalende geboortecijfers

3. Verslechterde toegang tot kapitaal als gevolg van het weg lenen door de regering van besparingen bij binnenlandse banken die juist gemakkelijker beschikbaar zouden moeten komen voor startende en groeiende productie ondernemers.

Harde lessen geleerd

We hebben een paar harde lessen te leren uit ons verleden. Zo heeft de eenzijdige monetair boekhoudkundige benadering van opeenvolgende regeringen en bijbehorende deskundigen en ministers geen blijvende oplossing gebracht voor structurele problemen in onze economie. Ook de sterk op de (volgende) verkiezingen gericht financieel beleid van deze en vorige regeringen brengt geen blijvende oplossingen voor bestaande en jonge ondernemers, werkloze jongeren en afgestudeerden.

Een lange termijn ontwikkelingsbeleid zal geformuleerd moeten worden dat bovendien breed gedragen wordt zodat het beleid door opeenvolgende regeringen kan worden uitgevoerd en voortgezet. Vooral de ontwikkeling van de duurzame productiesectoren en werkgelegenheid zullen daarin centraal moeten staan. Het onderwijs en investeringen in de infrastructuur zullen daarop afgestemd moeten worden.

Vervolgens zullen de korte en middellange termijn maatregelen om de financiële crisis te doorstaan, de gestelde lange termijn doelen niet moeten ondermijnen. Daarvoor zal de huidige politieke cultuur moeten verdwijnen die sterk gericht is op de eigen partij politieke belangen van een kleine groep loyalisten en de volgende verkiezingen. In plaats van juist de samenleving te verdelen zal de nieuwe politieke cultuur Surinamers bijeen moeten brengen en versterken om zich in te zetten voor nationale vraagstukken. We zullen met meer staatsmanschap ons land vandaag moeten inrichten, om zo blijvend met weinig kleerscheuren de financiële crises in de toekomst te kunnen doorstaan, aldus Ramnandanlal.(GFC)