fbpx

PALU deelt kortetermijnmaatregelen met president Santokhi

GFC NIEUWSREDACTIE- De Surinaamse buitenparlementaire politieke organisatie PALU heeft op basis van haar inzichten enkele maatregelen en voorstellen met president Chandrikapersad Santokhi gedeeld.

Het betreft punten die op korte termijn doorgevoerd zouden moeten worden om de ontwikkeling van Suriname beter ter hand te nemen en rust in de samenleving te garanderen.

Ondervoorzitter Henk Ramnandanlal heeft vergezeld door bestuursleden Imran Taus en Angela Verwey vandaag de kortetermijnmaatregelen op economisch, bestuurlijk en sociaalmaatschappelijk vlak aan het staatshoofd voorgehouden.

Op het economisch vlak stelde hij voor dat de IMF-dollars actief worden ingezet ter stabilisatie van de koers. De onderzoorzitter stelde ook het stopzetten van de Open Markt Operaties (OMO) van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) voor.

Volgens Ramnandanlal moeten er nieuwe mechanismen en innovatieve besluiten genomen worden om US-dollars in productieprojecten te investeren. Hij verwacht daarmee herstel van het vertrouwen in het regeerbeleid, perspectief voor de samenleving en creëren van werkgelegenheid.

Op sociaal vlak stelde de PALU-ondervoorzitter het staatshoofd een goed beheer van sociale uitkeringen voor; het geven van subsidies onder voorwaarden; stimuleren van een gezonde levensstijl c.q. preventieve zorg om daarmee de kosten voor de gezondheidszorg omlaag te krijgen.

Ten aanzien van het bestuurlijk vlak meent Ramnandanlal dat “friends & family”-beleid beschadigend is voor de ontwikkeling van het land. Het volk moet volgens hem te allen tijde vertrouwen hebben in het bestuur van het land. Hij meent dat eenieder ingezet moet worden ter realisatie van beleidsdoelen.

De PALU-politicus zegt dat de regering voor het uitvoeren van haar regeerbeleid ook moet streven naar een breed maatschappelijk draagvlak. Hij ziet op korte termijn ook graag leerlingen- en ouderencommissies op scholen, opdat er een maatschappelijke betrokkenheid van deze groepen wordt gestimuleerd.

De ondervoorzitter herinnerde het staatshoofd aan het document dat de partij hem tijdens de hearings na zijn aantreden had overhandigd. Hierin zijn de korte-, middellange- en langetermijnvisie voor de ontwikkeling van Suriname vervat.

Om de financiële crisis het hoofd te bieden moet Suriname gebruikmaken van zijn eigen opties en mogelijkheden; de samenleving moet worden voorbereid op de inkomsten uit de olie- en gasindustrie.

Santokhi erkende dat er een ombuiging moet komen in het beleid op de verschillende vlakken die door de PALU zijn opgesomd. Er zal degelijk geïnvesteerd moeten worden in sociale programma’s. Momenteel worden er maatregelen genomen om de druk in de samenleving te verlichten.