fbpx

PALU: CBvS bevestigt met reactie criminele destabilisatie economie

GFC NIEUWSREDACTIE- De PALU bedankt de Centrale Bank van Suriname (CBvS) met de reactie op onder andere het artikel van de PALU over het crimineel regeerbeleid dat het volk in de armoede drukt.

In een poging van de CBvS het gezicht schoon te wassen, komt eindelijk meer uitleg over het gevoerde monetair beleid van de afgelopen periode. Met haar uitleg bevestigt de CBvS niet alleen de PALU-standpunten. Wat ook duidelijk wordt is dat de CBvS medeplichtig is aan de criminele destabilisatie van de economie.

Geen interventies

Zo bevestigt de CBvS dat slechts SRDs in omloop worden gebracht in ruil voor US-dollars van de regering. Bij haar bewering dat dit ook in het verleden of in andere landen gedaan wordt, verzwijgt de CBvS wel dat in die gevallen de opgebouwde monetaire reserves actief werden en worden ingezet om de monetaire stabiliteit in het land te bewaren door interventies. Herinneren we de tijd dat de burger vrijelijk valuta kon kopen bij de CBvS? Nu wordt toegegeven dat de bank “van het IMF” geen actieve rol mag spelen op de vreemde valutamarkt.

Crimineel beleid

Het criminele van dit beleid blijkt nu uit de uitleg van CBvS: monetaire reserves worden willens en wetens opgepot om niet meer aan te komen terwijl het volk in de armoede wordt gedrukt. De CBvS koopt van de overheid US-dollars en onttrekt daarmee de valuta van de valutamarkt.

In ruil daarvoor worden via de overheid SRDs in de samenleving gepompt. Of het nou door goud en valuta gedekte SRDs zijn, de gevolgen zijn wel een destabilisatie van de economie als de CBvS met dat opgepotte goud en die gespaarde valuta niet mag interveniëren. Een schaarste aan US-dollars en een overschot aan SRDs op de valutamarkt, en dus een devaluatie van de SRD is het dagelijks zichtbare gevolg van dit criminele beleid.

Geen aflossingen

Het criminele van dit beleid is ook dat president Santokhi op deze wijze een monetaire reserve zegt op te bouwen en wat nu duidelijk wordt, ten koste van een armer wordend volk. Ondertussen verzwijgt hij ook dat hij de leningen en andere verplichtingen van de Staat niet aflost.

De achterstanden zijn inmiddels opgelopen tot zeker US$ 300 miljoen. De tweede Oppenheimer lening van US$ 125 miljoen loopt ook dit jaar af en dan zal in één keer het basisbedrag moeten worden terugbetaald, naast de achterstallige rente. Wordt hiermee het volk niet voor de gek gehouden met de zogenaamde opgebouwde monetaire reserves van meer dan US$ 1 miljard?

Rente Omo’s niet gedekt?

De CBvS beweert dat de Open Markt Operaties (OMO’s) niet betaald worden door de leningen van het IMF maar verzwijgt hoe dan wel de hoge rentes worden uitbetaald aan de beleggende banken en verzekeraars. Als de rentebetalingen giraal plaatsvinden, door welk goud en/of (girale) valuta worden die gedekt of behoeft girale geldcreatie niet gedekt te zijn? Ook wordt aangegeven dat de OMO’s ook in andere landen van het Caribisch gebied worden toegepast.

OOK INTERESSANT
Truckchauffeur omgekomen bij verkeersongeval te Goliath

De CBvS verzwijgt daarbij dat de beleggingen via de OMO’s in die landen een looptijd hebben van 3 maanden tot 3 jaren. In geen van de genoemde landen zijn termijndeposito’s die slechts enkele dagen lopen deel van de OMO’s. Bovendien worden rentes gehanteerd die daadwerkelijk door de geldmarkt worden bepaald.

Zo spreekt de website van de Centrale Bank van Trinidad en Tobago over een rente van 0.5% voor 91 dagen Treasury Bill (lees: schatkist papier). De PALU nodigt de CBvS uit om aan te geven welke Surinaamse bank momenteel op de geldmarkt aan haar klanten voor termijndeposito’s een rente uitbetaalt van 50% en meer.

Binnen het kader van OMO’s worden met de rente uitbetalingen voor de kortlopende beleggingen van de banken en verzekeraars meer SRDs in de samenleving gepompt door de CBvS. Ze blijft in gebreke om uit te leggen hoe SRDs worden afgeroomd met de OMO’s als binnen enkele dagen het basisbedrag van termijndeposito’s samen met de hoge rente weer in de samenleving terecht komt.

Inmiddels is bijna SRD 2.5 miljard extra gepompt in de samenleving aan rente, kennelijk ongedekt. Het maakt dan niet uit of deze chartaal of giraal plaatsvindt. Daarnaast zijn de effecten van de OMO’s ook dat geld lenen voor particulieren duurder en schaarser wordt. Welke Surinaamse bank zal nog willen investeren in particuliere productieprojecten indien de banken rentes ontvangen van 50% en 90% bij de CBvS?

Einde niet in zicht

In een poging om het eigen gezicht schoon te wassen, beweert de CBvS dat onjuiste berichtgeving het streven naar economische stabiliteit ondermijnt. Het is duidelijk de uitleg van de CBvS die vol zit met onjuistheden en halve waarheden.

De analyse in het artikel van de PALU is met de uitleg van de CBvS alleen maar bevestigd en versterkt. Het is het crimineel uitgevoerd monetaire regeerbeleid dat de koers omhoog duwt en volgens de PALU daarmee het volk in de armoede drukt. Dit regeerbeleid van meer SRDs pompen in de samenleving heeft onder deze regering plaatsgevonden vanaf 2020 terwijl dat voorkomen had kunnen worden.

Met de uitleg blijkt nu dat willens en wetens met medewerking van de CBvS de regering het volk in een verdergaande armoede aan het drukken is. Het einde lijkt niet in zicht als ook de CBvS meewerkt aan een voortzetting van dit crimineel beleid.