fbpx

PALU blij met steun productie door politieke partijen

Op 12 maart was het 42 jaar geleden dat de PALU werd opgericht.

Als een mooi cadeau ziet PALU-voorzitter Jim Hok het feit dat steeds meer de inzichten van de partij worden gedeeld en overgenomen. Een bijvoorbeeld is het gegeven dat steeds meer politieke partijen ondersteuning aanbieden aan ondernemers of groepen die in de productie actief (willen) zijn.

De politicus zegt dat hoe meer politici begrijpen dat in Suriname de productie een belangrijkere plaats moet krijgen, des te beter dat is voor ons land. “Dit was voor ons al een centrale issue voor de ontwikkeling van ons land, zelfs nog voordat de partij officieel werd opgericht. We vinden het prachtig dat anderen intussen ook tot dezelfde inzichten komen”, stelt de politicus.

Bij de oprichting van PALU twee jaar na de onafhankelijkheid, was een sterke uitbreiding van de productie een van de speerpunten in het Nationaal Urgentie Programma. Bedrijven van enige betekenis in Suriname waren toen hoofdzakelijk buitenlandse of aan het buitenland verbonden handelsbedrijven. En dat terwijl de visie van de PALU was en is dat een land in ontwikkeling veel meer EIGEN bedrijven en zeker ook meer productiebedrijven nodig heeft.

“Wij hebben daarvoor toen de term Nationaal Productie Apparaat geïntroduceerd, om aan te geven dat het om bedrijven moet gaan die onder controle van Surinamers moeten staan. Wij zijn dan ook van mening dat iedereen die in navolging hiervan de eigen Surinaamse productie stimuleert een medaille verdient,” zegt de partijvoorzitter.

De eerste keer dat een politieke partij (in wording) zich rechtstreeks met het stimuleren van de lokale productie ging bemoeien, was in Coronie in de periode rondom de onafhankelijkheid. Door enkele Coroniaanse jongeren werd toen een beroep gedaan op de landbouwdeskundigheid in de PALU.

De toen nog ‘politieke actiegroep’ besloot erop in te gaan en binnen korte tijd was daar de zeer succesvolle Landbouwers Vereniging Coronie, ter hoogte van km 111 langs de Oost-Westverbinding. De producten die daar werden geteeld, waaronder bananen, markoesa, augurken en tomaten etc, werden zeer populair in Coronie en daarbuiten.

Coronie zelf steeg hierdoor ook in de achting van de rest van Suriname, meent Jim Hok. Van het een kwam het ander en na enige tijd was, ook weer op verzoek van de boeren ter plaatse, ook de rijstteelt in de Larecopolder (500 ha) in Coronie nieuw leven ingeblazen. Deze activiteiten werden buiten de regering om door de PALU ondersteund, om het belang ervan te laten inzien.

BEKIJK OOK
Spoedladingen importmeel ook vertraagd

“De toenmalige regering was namelijk niet bereid, of niet in staat, of had de visie niet, om te investeren in districten die door het overheidsbeleid zelf in een enorme achterstandspositie waren terecht gekomen, zoals Coronie, Saramacca, etc.

Toen de PALU in 1983 de gelegenheid kreeg om op regeringsniveau een bijdrage te leveren, werd samen met de lokale bevolking in totaal ongeveer 4000 hectare rijst ontwikkeld in Coronie”.

“En zo hoort het, het stimuleren van de productie onder onze omstandigheden hoort een zeer belangrijke taak van de overheid te zijn. Toch heeft de partij zelf meerdere initiatieven ondernomen om enerzijds de productie rechtstreeks te stimuleren en anderzijds om de overheid te laten zien dat het wel degelijk mogelijk is om met Surinamers en op basis van Surinaamse grondstoffen te komen tot een betekenisvolle lokale industrie. Daaronder vielen bijvoorbeeld het inmaken van Surinaamse augurken onder een eigen merk (Angorki) en de productie van Surinaamse bakkeljauw (merknaam Djinti Batjaw) op basis van lokaal gevangen vis. Deze twee voorbeelden zijn door Surinaamse producenten succesvol overgenomen en momenteel worden dit soort producten onder verschillende namen lokaal geproduceerd,” meent Hok.

Het mag duidelijk zijn dat wij allemaal moeten begrijpen hoe belangrijk productie-activiteit voor Suriname is, stelt de politicus. Voor politieke partijen geldt dat des te meer. “Dan hoeven wij hen bij het verkrijgen van regeerverantwoordelijkheid misschien ook niet meer eraan te herinneren, dat investeren in de productie een absolute must is. Daarom juichen wij het, 42 jaar na oprichting van de PALU, toe dat nu ook andere partijen het belang van productie gaan inzien.Want om werkelijk te kunnen spreken van een Surinaams Nationaal Productie Apparaat zijn er nog wel duizenden sterke ondernemers nodig. De realisatie hiervan vereist een productie-bevorderend regeringsbeleid waarin aan alle ondernemers gelijke kansen wordt geboden,” benadrukt de PALU-voorzitter.