fbpx

PALU: 5 miljard minder inkomsten

GFC NIEUWS- Uit de financiële cijfers van de regering blijkt dat vanaf 2015 bijna 5 miljard belastingen te weinig zijn geïnd.
Vervolgens is de regering in betalingsproblemen geraakt en is zij consumptief gaan lenen, met alle consequenties van dien. De Progressieve Arbeiders en Landbouwers Unie (PALU) heeft in een open brief aan de President hier indringende vragen over gesteld.
Terwijl de gewone loontrekker trouw de belastingen voldeed, heeft een groep van mensen minder belastingen betaald. Wanneer is een belastingkorting doorgevoerd en zijn er staatsbesluiten die dat ondersteunen? Of zijn partijtoppers ook in deze bevoordeeld? De belastinginningen lijken vanaf 2015 drastisch te zijn gewijzigd en sindsdien een blijvende daling te hebben getoond. Alles wijst op grove nalatigheid en mismanagement.
Door het bevoordelen van deze groep van mensen is de samenleving in een diepere financiële crisis terecht gekomen door gedwongen devaluaties, monetaire financieringen en de vele leningen. Hoe dit heeft kunnen plaatsvinden is dus een grote vraag.
Juist in een financiële crisis zou van de Surinaamse regering mogen worden verwacht dat alle zeilen worden bijgezet. Maar terwijl voor 2015 de overheid gemiddeld ongeveer 17% van alles wat we produceren, het zogenaamd Bruto Binnenlands Product (BBP), aan belastingen inde, blijkt na 2015 dit te zijn gedaald naar slechts 13% gemiddeld met een dieptepunt in 2016 naar zelfs 11%. Dit betekent dat de staat gemiddeld SRD1 miljard minder aan belastingen heeft geïnd per jaar.
Deze cijfers worden ondersteund door grote tekorten op de lopende rekening. Voor 2015 was er juist een overschot op deze rekening wat betekende dat de regering juist spaarde. Na 2015 zijn de tekorten op deze rekening drastisch opgelopen naar gemiddeld SRD1 miljard. Hierdoor heeft de regering enorme bedragen moeten lenen om vervolgens deze gelden consumptief te besteden. Het was consumptief lenen of ambtenaren ontslaan door eigen nalatigheid. Deze enorme tekorten zijn tevens de directe aanleiding geweest voor de internationale rating bureaus Suriname te downgraden.
Wat nu duidelijk wordt is dat de regering door haar eigen mismanagement in financiële problemen is geraakt na 2015. Het nu niet op tijd kunnen betalen van pensioenen en andere zaken waren het gevolg van slecht geïnde belastingen over opeenvolgende jaren. De vraag is aan wie zijn de belastingkortingen gegeven? Zijn het partijtoppers die belastingvoordelen hebben gehad? Zijn het de importeurs van pakketten die gelieerd zijn aan de NDP? Of is er een blijvende belastingkorting gegeven aan de samenleving waar niemand iets van af weet?
Wat duidelijk wordt is dat de harde maatregelen die na 2015 zijn genomen niet hadden gehoeven bij een ander beleid. De vele devaluaties, de monetaire financieringen en het illegale gebruik van de kasreserves zouden totaal overbodig zijn geweest bij een efficiëntere belastinginning.
Ook de chaos en anarchie die gecreëerd zijn met de nieuwe valutawet had bij een beter beleid vermeden kunnen worden. Ergens hebben bedrijven en personen geld overgehouden en het volk heeft de prijs betaald. Volgens de PALU lijken de financiële problemen groot. Maar met alleen een slim en doordacht beleid kan het volk een grotere ramp bespaard worden.
De PALU zal haar financieel plan de komende dagen presenteren aan de samenleving.

BEKIJK OOK
Gewapende roofoverval op automobilisten Afobakaweg,